Sign in to follow this  
Followers 0

Anglicizmi i sintaktički kalkovi

1 post in this topic

https://skolskiprogram.wordpress.com/2013/12/28/sintakticki-kalkovi-u-srpskom-jeziku-vec-od/

„Ne da ja znam, ali to sam samo ja.“

Da li vam prethodna rečenica zvuči nerazumljivo i besmisleno? Da li bar možete da odredite jezik na kojem je napisana? Zvuči kao srpski, mada… Ako mislite da zvuči besmisleno zato što je izvučen iz konteksta, pokušajte sami da zamislite dijalog u koji biste mogli da uklopite ovakav izraz.

Hajde da probamo da prevedemo ovu rečenicu na engleski, ali doslovno: „Not that I know, but that’s just me“. Ako dovoljno dobro poznajete engleski, složićete se da ova rečenica ima nekog smisla ako se postavi u odgovarajući kontekst. Štaviše, ne samo da ima smisla, nego su u pitanju dve često korišćene engleske fraze. Ako sada pokušamo pravilno da prevedemo ovu englesku rečenicu nazad na srpski, zadržavajući duh i smisao izraza, dobili bismo nešto slično ovome: „Nije mi poznato, ali to je samo do mene.“ Da li vam ovo zvuči smislenije od rečenice sa početka teksta? Moralo bi.

Ovde se radi o pojavi koja se u poslednje vreme sve više sreće u govornom i pisanom srpskom jeziku, nastaloj pod uticajem engleskog (ili ređe drugih jezika), a naziva se različitim terminima: pragmatički anglicizam, neadaptirana diskursna formula, metafraza (nasuprot parafrazi) ili najkraće – kalk. U ovom tekstu će biti više reči o sintaktičkim kalkovima. O ovoj pojavi je još uvek malo pisano, ako izuzmemo stručne lingvističke krugove. To je zbog toga što kalkovi nisu toliko upadljivi kao anglicizmi na nivou leksike, o kojima je zaista napisano mnogo tekstova, pa i na blogovima.  Šta je to, zapravo, kalk?

Kalk (od francuskog calque, otisak) jeste termin koji se upotrebljava da označi stvaranje novih reči u jednom jeziku po ugledu na reči iz drugih jezika. Sintaktički ili frazeološki kalk je kalk koji obuhvata duži izraz ili rečenični obrt. Na primer, izraz došao je k sebi (u značenju osvestio se ili pribrao se) nastao je u srpskom jeziku pod uticajem nemačkog. Još neki od primera sintaktičkog kalka u srpskom jeziku, nastalih pod uticajem nemačkog i drugih evropskih jezika, su postaviti pitanje, uzimati u obzir, imati smisla za nešto, još uvek itd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0