Sign in to follow this  
Followers 0

Šta treba da znate o vizama?

1 post in this topic

Vizni sistemi razlikuju se od države do države. Nekada su zasnovani na reciprocitetu, pa uslovi koje treba da ispuni državljanin neke zemlje da bi došao u vašu zemlju turistički, recipročno će važiti i za vas kada aplicirate za vizu za turistički ulazak u njegovu državu. Skup određenih uslova se nekada odnosi na državljane zemalja koje su članice EU, koje se nalaze u sastavu Šengena ili su samo fizički u Evropi, a nekada su ti uslovi naizgled potpuno proizvoljni.Sadržaj: 1. Apliciranje iz svoje zemlje
2. Apliciranje iz treće zemlje
3. (Ne)kompatibilnost pojedinih viza
4. Elektronske vize
5. Viza po dolasku
6. Trajanje vize
7. Viza za jedan ili više ulazaka
8. Imigracioni karton
9. Registracija
10. Produženje vize
11. Viza-ran
12. Prekoračenje vize (overstaying)
13. Odgovornost putnika1. Apliciranje iz svoje zemljePrvo pravilo u vezi sa turističkim vizama je da ih je uvek...

Pročitajte Šta treba da znate o vizama?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0