Dokumenta

Pasoš, pozivno pismo od nekoga iz Pakistana (NE može rezervacija hotela), tri fotografije

-

-

-

Trošak

1 ulazak 22 $, više ulazaka 65 $

-

-

-

Trajanje

tri meseca

-

-

-

Adresa

Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 62, Beograd; tel. 2661-676; fax: 2661-667;

email: ambpakistana@sbb.rs

web: www.mofa.gov.pk/serbia/

radno vreme 9.00-17.00h

Emerika Bluma 17
Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA

Tel: 00 387 33 211 836, 666 657
Fax: 00 387 33 211 837

Pasarićeva 12
Zagreb
HRVATSKA

Tel: +385 1 56 20 712
Fax: +385 1 36 17 333

Emerika Bluma 17
Sarajevo

Tel: + (387 33) 211 836, + (387 33) 666 657

parepsarajevo@mofa.gov.pk

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 - 17:00

Ambasada Pakistana

Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 62, Beograd, Republika Srbija

Telefon: + 381 11 2661 676

Produženje

Da.

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: NE
Službena putna isprava: NE

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Pakistana u Beogradu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 62, Beograd; tel. 2661-676; fax: 2661-667; email: ambpakistana@sbb.rs web: http://www.pakistanembassy.org.rs/ radno vreme 9.00-17.00h

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -

Doprineli: Lazar, hampi, XRAZOR

(21. maj 2009.) hampi: Za vlasnike srpskog pasoša (kao i za vlasnike još nekih pasoša) koji putuju u Pakistan, važi posebno pravilo da moraju da se prijave u policiju najkasnije 3. dana po dolasku u Pakistan. 

(21. jun 2009.) XRAZOR: Bio sam dva puta u Pakistanu po mesec dana, i nisam se ni jednom prijavljivao u policiji.