Dokumenta

Pasoš, pozivno pismo od nekoga iz Pakistana (NE može rezervacija hotela), tri fotografije

-

-

-

Trošak

1 ulazak 22 $, više ulazaka 65 $

-

-

-

Trajanje

tri meseca

-

-

-

Adresa

Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 62, Beograd; tel. 2661-676; fax: 2661-667;

email: ambpakistana@sbb.rs

web: http://www.pakistanembassy.org.rs/

radno vreme 9.00-17.00h

-

-

-

Produženje

Da.

-

-

-

Napomena

-

-

-

-

Doprineli: Lazar, hampi, XRAZOR

(21. maj 2009.) hampi: Za vlasnike srpskog pasoša (kao i za vlasnike još nekih pasoša) koji putuju u Pakistan, važi posebno pravilo da moraju da se prijave u policiju najkasnije 3. dana po dolasku u Pakistan. 

(21. jun 2009.) XRAZOR: Bio sam dva puta u Pakistanu po mesec dana, i nisam se ni jednom prijavljivao u policiji.