Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Sloveniju.

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Zmaj Jovina 33a, Beograd;
Tel:0800 131 415, za zakazivanje termina za predaju dokumenata zvati između 7-15h; nakon zakazivanja dobija se pismeno obaveštenje o terminu dolaska.

Fax:011 625 884; sajt : www.beograd.veleposlanistvo.si

Sajt MSP-a Slovenije: www.mzz.gov.si

-

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

-

Doprineli: Nina, Ivana, Mikelli, Ljiljana