Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Švedsku.

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Ledi Pedžet 2, Beograd
Tel: 011/20 69 200
Fax: 011/20 69 250
Informacije o vizama: +381-11-20 69 251
http://www.swedenabroad.se/belgrade


Call centar:

Za Srbiju: 0800/124-124 (svakog radnog dana od 07:00-15:00 h, osim tokom državnih praznika)

Za Crnu Goru: 044/891-891 (svakog radnog dana od 07:00- 21:00 h, vikendom od 08:00 do 14:00 h)

Telefon viza odeljenja: 011/20-69-270, dostupan je za razgovor za službenicima viza odeljenja svakog radnog dana od 09:00 do 11:00

-

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

-

Doprineli: Iva, tanja nn, nr, rayen