Dokumenta

-

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Fruškogorska 1/II, Beograd (kancelarija); Kosančićev venac 2/III, Beograd (poštanska adresa); tel.: 011-21-83-581; fax: 011-303-60-96;

e-mail: irlgov@eunet.rs web: http://foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx?id=8605

Konzulat, pon-pet 10h-12h.

-

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Nosiocima pasoša Republike Srbije sa britanskom turističkom vizom produženo važenje bezviznog režima za turistička putovanja u Republiku Irsku - Visa Waiver Programme

Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke

-

-

-

Doprineli: Bane