Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak na Kipar.

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Dr. Milutina Ivkovica 9, Tel. 011 367 27 25, 011 367 29 09;

telefon konzulata: 011 36 71 594

-

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

-