U novosadskoj Katoličkoj porti,
Sedim u kafani
Sa pesnikom
Novicom Tadićem.
Iznenada,
On mi kaže:
- Očajan sam.
Stalno očajavam...
Gledao sam kroz prozor,
I priznao:
- A ja strepim,
Otkad znam za sebe...
Onda smo dugo sedeli,
ćutke.
Utučeni.

Vujica Rešin Tucić (1941-2009)