Kako jeftino do Putničke škole?

Čuli ste – Putnička škola se ove godine održava u latvijskom primorskom gradu Liepaji. Sadržaj škole, upute i prijave su u toku. Sada su...

Ruski

Preuzmite putnički razgovornik za ruski.  Autori:
Lazar Pašćanović
Bojana Stojanovska