Naši mediji su uveliko preneli vest da se uvode nova pravila za ulazak ne-EU državljana u Šengen zonu i stavili akcenat na važnost pasoša od 10 godina.  Vrlo maloumno i tipično srpsko novinarstvo: u Srbiji pasoši se izdaju sa maksimalnom važnošću od 10 godina, tako da se ta vest ne odnosi na nas, a pritom je stvorila zabunu među putnicima. Ono što je bitno, a što tipično srpski maloumni novinari nisu preneli, a to je da se menja jedno drugo bitno pravilo, a koje se odnosi na kalkulaciju maksima