Tin Ujević

Augustin Josip Ujević (1891–1955) bio je pjesničina.

Najnoviji članci

Putovanje

Drugi prte za sobom teške kovčegei sanduke; ali moja je prtljagalakša od paunova perca i sunčanezrake. Ja nemam ni zlata nisrebra, ni pokućstva ni...

Poezija