Dokumenta

Od 1. februara 2019. viza nije potrebna za boravak do 30 dana

Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main

Od 1. februara 2019. viza nije potrebna za boravak do 30 dana

Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main

Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main

Trošak

20 USD

20$

20$

20$

Trajanje

Viza je važeća 90 dana sa jednim ulaskom i boravkom do 30 dana.

30 dana

30 dana

30 dana

Adresa

Za vize za duži boravak i više ulazaka obratiti se:

Embassy of the Republic of Uzbekistan in Austria
A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49 | Tel: +43-1 3153994 | Fax: +43-1 3153993 | E-mail: info@usbekistan.at

www.usbekistan.at/en/services/visa-tourists

Veleposlanstvo Republike Uzbekistan u Beču
Tel: 00 43 1 315 39 94; 00 43 1 315 39 95
Fax: 0043 1 315 39 93
embassy@usbekistan.at
A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49

Ambasada Republike Uzbekistan u Beču
Tel: 00 43 1 315 39 94; 00 43 1 315 39 95
Fax: 0043 1 315 39 93
embassy@usbekistan.at
A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49

Ministarstvo vanjskih poslova Uzbekistana

Adresa: 9, Uzbekistan Street, Tashkent, 100029

Tel: +(998 71) 233-64-75
Fax: +(998 71) 239-15-17

Konzularno: (+998 71) 233-45-01

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Ukoliko ne odsedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mesec dana košta 20$.
Za plaćanje formalnosti, treba obavezno imati račun menjanja novaca sa sobom (ne menjati novce na crno).
Zahtev za vizu se predaje ne manje od 3 dana od planiranog puta, i razmatranje traje dva dana ne računajući dan predaje zahteva.

Ukoliko ne odsjedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mjesec dana košta 20$.
Za plaćanje formalnosti, treba obavezno imati račun mijenjanja novaca sa sobom (ne mijenjati novce na crno).

-


Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 7. 1. 2019
Dokumenta: Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Datum unosa: 25. 9. 2018
Adresa: Embassy of the Republic of Uzbekistan in Austria A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49 | Tel: +43-1 3153994 | Fax: +43-1 3153993 | E-mail: info@usbekistan.at http://www.usbekistan.at/en/services/visa-tourists
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana. Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Trošak: Vize sa jednim ulaskom u državu: - do 7 dana - EUR 60 - do 15 dana - EUR 70 - do 30 dana - EUR 80 - do 3 mjeseca - EUR 100 - do 6 mjeseci - EUR 140 - do 1 godine - EUR 180 - za svaki dodatnii ulazak u državu dodatnih: EUR 10 Vize sa mogućnošću višestrukog ulaska u državu (osim za građane SADa): - do 1 mjesec - EUR 80 (dostupno samo za austrijske građane) - do 6 mjeseci - EUR 170 - do 1 godine - EUR 270 Grupne vize (za grupu turista od 10 ili više osoba): - do 15 dana - EUR 15 po osobi - do 30 dana - EUR 25 po osobi - EUR 20 za grupu Tranzitna viza: - do 24 sata - EUR 30 - do 48 sati - EUR 35 - do 72 sata - EUR 40 - viza za dvostruki ulazak - EUR 50 (mogući neobjašnjivi dodatni troškovi pri izdavanju)
Trajanje: -
Produženje: - Produženje vize je vrlo jednostavan postupak, ako je za dobivanje vize bilo potrebno pozivno pismo. Osoba koja ga je pisala potpisuje ponovno istu izjavu i u roku od dva dana se ostvaruje produženje.
Napomena: Ukoliko ne odsedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mesec dana košta 20$. Za plaćanje formalnosti, treba obavezno imati račun menjanja novaca sa sobom (ne menjati novce na crno).
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana. Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz
Datum unosa: 8. 7. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana. Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://evisa.uz/
Datum unosa: 5. 2. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana.
Datum unosa: 5. 2. 2018
Trošak: Vize sa jednim ulaskom u državu:- do 7 dana - EUR 60- do 15 dana - EUR 70- do 30 dana - EUR 80- do 3 mjeseca - EUR 100- do 6 mjeseci - EUR 140- do 1 godine - EUR 180- za svaki ponovni ulazak u državu dodatnih: EUR 10 Vize sa mogućnošću višestrukog ulaska u državu (osim za građane SADa):- do 1 mjesec - EUR 80 (dostupno samo za austrijske građane)- do 6 mjeseci - EUR 170- do 1 godine - EUR 270Grupne vize (za grupu turista od 10 ili više osoba):- do 15 dana - EUR 15 po osobi- do 30 dana - EUR 25 po osobi- EUR 20 za grupu Transitna viza:- do 24 sata - EUR 30- do 48 sati - EUR 35- do 72 sata - EUR 40- viza za dvostruki ulazak - EUR 50(mogući neobjašnjivi dodatni troškovi pri izdavanju)
Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Adresa: Embassy of the Republic Of Uzbekistan, An. F.D. Roosevelt 99, 1050 Bruxelles, Belgique; Tel/Fax: +322/ 672 3767 Embassy of the Republic Uzbekistan in Austria A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49 | Tel: +43-1 3153994 | Fax: +43-1 3153993 | E-mail: info@usbekistan.at
Datum unosa: 15. 5. 2014
Napomena: Ukoliko ne odsjedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mjesec dana košta 20$.
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje)
Datum unosa: 15. 5. 2014
Napomena: -
Datum unosa: 24. 4. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 7 radnih dana.
Trošak: -
Adresa: Embassy of the Republic Of Uzbekistan, An. F.D. Roosevelt 99, 1050 Bruxelles, Belgique; Tel/Fax: +322/ 672 3767

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 9. 2018
Dokumenta: Putovnica, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobivanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Trošak: Vize sa jednim ulaskom u državu:- do 7 dana - EUR 60- do 15 dana - EUR 70- do 30 dana - EUR 80- do 3 mjeseca - EUR 100- do 6 mjeseci - EUR 140- do 1 godine - EUR 180- za svaki ponovni ulazak u državu dodatnih: EUR 10Vize sa mogućnošću višestrukog ulaska u državu (osim za građane SADa):- do 1 mjesec - EUR 80 (dostupno samo za austrijske građane)- do 6 mjeseci - EUR 170- do 1 godine - EUR 270Grupne vize (za grupu turista od 10 ili više osoba):- do 15 dana - EUR 15 po osobi- do 30 dana - EUR 25 po osobi- EUR 20 za grupu Transitna viza:- do 24 sata - EUR 30- do 48 sati - EUR 35- do 72 sata - EUR 40- viza za dvostruki ulazak - EUR 50(mogući neobjašnjivi dodatni troškovi pri izdavanju)
Trajanje: -
Produženje: - Produženje vize je vrlo jednostavan postupak, ako je za dobivanje vize bilo potrebno pozivno pismo. Osoba koja ga je pisala potpisuje ponovno istu izjavu i u roku od dva dana se ostvaruje produženje.
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: Putovnica, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Datum unosa: 15. 5. 2014
Trošak: -
Adresa: Veleposlanstvo Republike Uzbekistan u Beču Tel: 00 43 1 315 39 94; 00 43 1 315 39 95 Fax: 0043 1 315 39 93 embassy@usbekistan.at
Napomena: -
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 9. 2018
Dokumenta: Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Datum unosa: 25. 9. 2018
Trošak: -
Trajanje: -
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 9. 2018
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA ; Diplomatska putna isprava: DA ; Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize potrebno je kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova Uzbekistana
Datum unosa: 25. 9. 2018
Trošak: -
Trajanje: -
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: -
Datum unosa: 21. 8. 2014
Adresa: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA ; Diplomatska putna isprava: DA ; Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize potrebno je kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova Uzbekistana Adresa: 9, Uzbekistan Street, Tashkent, 100029 Tel: +(998 71) 233-64-75 Fax: +(998 71) 239-15-17 Konzularno: (+998 71) 233-45-01
Datum unosa: 22. 5. 2014
Napomena: -