Dokumenta

U francuskoj ambasadi - pogledati uslove za dobijanje francuske vize.

U Maroku - potrebno je predati pasoš, dve fotokopije pasoša, potrebna je i fotokopija stranice na kojoj se nalazi marokanska viza, dve fotografije, popunjeni formular koji se dobija ujutro na licu mesta.
Kasnije popodne istog dana se dobija viza koja važi mesec dana. U blizini ambasade postoji prodavnica u kojoj možete fotokopirati dokumenta.

-

-

-

Trošak

U Beogradu - 35 evra u dinarskoj protivvrednosti.
U Maroku - oko 32 evra, plaća se u marokanskim dirhamima

-

-

-

Trajanje

mesec dana

-

-

-

Adresa

Ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd;

Zakazivanje sastanka za vizu se vrši na broj 0800 123 124, svakim radnim danom od 7 do 14 časova sa fiksne mreže isključivo iz Srbije.

Viza može da se izvadi i u ambasadi Mauritanije u Rabatu, Maroko. U ulici Rue Thami Lamdouar.

Veleposlanstvo Francuske Republike u Zagrebu, Hebrangova 2, Tel: +385 1 48 93 600

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 18
Sarajevo

Tel: + (387 33) 282 050
www.ambafrance-ba.org

Radno vrijeme: Utorak - petak, 09:00 - 12:30

Ambasada Francuske u Beogradu

Pariska 11
Beograd, Republika Srbija
Telefon: + 381 11 302 3500.

Produženje

(22.01.2018.) Vladimir Rajković: Državljani Srbije vizu za Mauritaniju mogu dobiti na graničnom prelazu između Maroka (Zapadne Sahare) i Mauritanije. Viza košta 55 EVRA. Potrebno je poneti i dokaz o rezervaciji hotela u Mauritaniji.

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Francuske u Beogradu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 23. 7. 2014
Produženje: -
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: Potrebno je predati pasoš, dve fotokopije pasoša, potrebna je i fotokopija stranice na kojoj se nalazi marokanska viza, dve fotografije, popunjeni formular koji se dobija ujutro na licu mesta. Kasnije popodne istog dana se dobija viza koja važi mesec dana. U blizini ambasade postoji prodavnica u kojoj možete fotokopirati dokumenta.
Trošak: Oko 32 evra, plaća se u marokanskim dirhamima
Adresa: Za sve informacije o vizi za Mauritaniju, obratiti se na sledeću adresu: Ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd; tel.: 011/636-200, 011/636-311, 011/635-715, 011/302-3500; fax: 011/636-274, 011/302-3510; konzularno odeljenje: tel.: 011/639-959, 011/302-3591; fax: 011/636-799, 011/302-3560 Viza može da se izvadi u ambasadi Mauritanije u Rabatu, Maroko. U ulici Rue Thami Lamdouar.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 30. 6. 2014
Adresa: -
Napomena: -