Dokumenta

U francuskoj ambasadi - pogledati uslove za dobijanje francuske vize.

U Maroku - potrebno je predati pasoš, dve fotokopije pasoša, potrebna je i fotokopija stranice na kojoj se nalazi marokanska viza, dve fotografije, popunjeni formular koji se dobija ujutro na licu mesta.
Kasnije popodne istog dana se dobija viza koja važi mesec dana. U blizini ambasade postoji prodavnica u kojoj možete fotokopirati dokumenta.

-

-

-

Trošak

U Beogradu - 35 evra u dinarskoj protivvrednosti.
U Maroku - oko 32 evra, plaća se u marokanskim dirhamima

-

-

-

Trajanje

mesec dana

-

-

-

Adresa

Ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd;

Zakazivanje sastanka za vizu se vrši na broj 0800 123 124, svakim radnim danom od 7 do 14 časova sa fiksne mreže isključivo iz Srbije.

Viza može da se izvadi i u ambasadi Mauritanije u Rabatu, Maroko. U ulici Rue Thami Lamdouar.

Veleposlanstvo Francuske Republike u Zagrebu, Hebrangova 2, Tel: +385 1 48 93 600

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 18
Sarajevo

Tel: + (387 33) 282 050
www.ambafrance-ba.org

Radno vrijeme: Utorak - petak, 09:00 - 12:30

Ambasada Francuske u Beogradu

Pariska 11
Beograd, Republika Srbija
Telefon: + 381 11 302 3500.

Produženje

(22.01.2018.) Vladimir Rajković: Državljani Srbije vizu za Mauritaniju mogu dobiti na graničnom prelazu između Maroka (Zapadne Sahare) i Mauritanije. Viza košta 55 EVRA. Potrebno je poneti i dokaz o rezervaciji hotela u Mauritaniji.

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Francuske u Beogradu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 23. 7. 2014
Produženje: -
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: Potrebno je predati pasoš, dve fotokopije pasoša, potrebna je i fotokopija stranice na kojoj se nalazi marokanska viza, dve fotografije, popunjeni formular koji se dobija ujutro na licu mesta. Kasnije popodne istog dana se dobija viza koja važi mesec dana. U blizini ambasade postoji prodavnica u kojoj možete fotokopirati dokumenta.
Trošak: Oko 32 evra, plaća se u marokanskim dirhamima
Adresa: Za sve informacije o vizi za Mauritaniju, obratiti se na sledeću adresu: Ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd; tel.: 011/636-200, 011/636-311, 011/635-715, 011/302-3500; fax: 011/636-274, 011/302-3510; konzularno odeljenje: tel.: 011/639-959, 011/302-3591; fax: 011/636-799, 011/302-3560 Viza može da se izvadi u ambasadi Mauritanije u Rabatu, Maroko. U ulici Rue Thami Lamdouar.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 30. 6. 2014
Adresa: -
Napomena: -

Doprineli: Dragan Radenković, Tibor

(03. januar 2010.) Dragan Radenković: Viza se izdaje u Ženevi u Švajcarskoj, cena je 50e, potrebna je potvrda o zaposlenju, dve fotografije pasoškog formata i hotelska rezervacija. Dobija se u roku od nedelju dana.

(08. januar 2014.) tibor90Viza može za jedan dan da se izvadi u Rabatu, u Maroku. Cena je oko 32 evra, a plaća se u Marokanskim dirhamima. Ambasada se nalazi u ulici Rue Thami Lamdouar. Potrebno je predati pasoš, jednu ili dve fotokopije pasoša, nisam siguran, i koliko se sećam potrebna je i fotokopija stranice na kojoj se nalazi marokanska viza, zatim dve fotografije, popunjeni formular koji se dobija ujutro na licu mesta. Kasnije popodne istog dana se dobija viza koja važi mesec dana. U blizini ambasade postoji prodavnica u kojoj možete fotokopirati pasoš.

U Zapadnoj Sahari i Mauritaniji ima mnogo policijskih patrola/kontorla stoga je za Mauritaniju (ukoliko putujete kopnom) preporučljivo odštampati 5-10 formulara koji oni zovu "fiš" i popuniti jer će ubrzati proces tih kontorla. Na sledećem linku možete naći primer ovog fišea: http://www.brendansadventures.com/making-a-fiche-for-mauritania/
Ono što takođe može pomoći za ove dve zemlje je da jednostavno fotokopirate pasoš i stranice sa vizama nekoliko puta kako biste to predali policajcima. Kontrola od severnog dela Zapadne Sahare pa do glavnog grada Mauritanije je sigurno bilo bar 15, ali nisu baš svi uzimali dokumenta od nas.