Dokumenta

- pozivno pismo
- dokaz o plaćenom smeštaju
- povratna karta
- 2 popunjena obrasca - www.ambassadedutchad.be/pdf/formulaire-visa-tchad.pdf
- dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- pasoš

-

-

-

Trošak

100 evra

-

-

-

Trajanje

1-3 meseca, singl ili multi

-

-

-

Adresa

Embassy of the Republic of Chad, Bd.Lambermont 52, 1030 Brisel, Belgija; tel.: + 99322/ 215 1975; fax: + 99322/ 216 3526

Zahtevi se podnose ponedeljkom i četvrtkom od 10 do 12 a podižu se utorkom i sredom od 10 do 12.

Veleposlanstvo Republike Čad u Bruxellesu:
Tel: 00 322 2151975
Fax: 00 322 2163526
Email: ambassade.tchad@chello.be

Ambasada Republike Čad u Briselu
Tel: 00 322 2151975
Fax: 00 322 2163526
Email: ambassade.tchad@chello.be

Ambasada Čada

Adresa: Bd Lambermont 52

1030 Bruxelles, Belgium

Telefon: + 322 215 1975

Produženje

Da

-

-

-

Napomena

-

-

-


Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: DA
Službena putna isprava: DA


Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Čada u Belgiji.

Adresa: Bd Lambermont 52

1030 Bruxelles, Belgija

Telefon: + 322 215 1975

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 7. 2014
Trajanje: 30 dana
Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, zahtev za izdavanje vize, tri fotografije, pozivno pismo, za poslovna putovanja pozivno pismo kompanije iz Čada.
Trošak: 100 US$
Adresa: Embassy of the Republic of Chad, Bd.Lambermont 52, 1030 Brisel, Belgija; tel.: + 99322/ 215 1975; fax: + 99322/ 216 3526

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -