Dokumenta

Kopije knjizice vakcinacija (Zuta groznica), pasosa, dve slike, karata za dalje.

-

-


* Viza se može dobiti na graničnom prelazu Mozambika, a od dokumenta je potrebno priložiti: važeću putnu ispravu i jednu fotografiju.

Trošak

Cene su raznovrsne od ambasade do ambasade, ali generalno 60 $, sa jednim ulaskom i 100$ za vise ulazaka.

-

-

-

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Mesto vađenja vize granični prelaz, aerodrom ili ambasada.

Embassy of Mozambique, 82, rue Laugier, 75017 Paris, France;
Tel: +331/ 4764 9132; Fax: +331/ 4415 9013

Veleposlanstvo Republike Mozambik u Berlinu
Tel: 0049 30 398765001/2
Fax: 0049 30 398676503
info@embassy-of-mozambique.de

Embassy of Mozambique
82, rue Laugier
75017 Paris
France

Tel: +331/ 4764 9132

Ambasada Mozambika u Parizu, Francuska.

Adresa: 82, rue Laugier, 75017 Paris

Telefon: +33 147 649 132

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Meni si u ambasadi objasnili da nam treba viza pre ulaska u zemlju ali po svim forumima visa on arrival je ok I dobija se za pola sata. Cene vize su mnogo skuplje u stranoj valuti.
Ja sam Izvadio vizu u Zanzibaru, proces traje 5 dana i kosta 60$. Proces istog dana je 100$ (Mart '18).

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: DA
Službena putna isprava: DA

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 24. 2. 2018
Napomena: Meni si u ambasadi objasnili da nam treba viza pre ulaska u zemlju ali po svim forumima visa on arrival je ok I dobija se za pola sata. Cene vize su mnogo skuplje u stranoj valuti. Ja sam Izvadio vizu u Zanzibaru, proces traje 5 dana i kosta 60$. Proces istog dana je 100$.
Datum unosa: 23. 7. 2014
Dokumenta: -
Trošak: 10 $, sa jednim ulaskom
Adresa: Mesto vađenja vize granični prelaz, aerodrom. Embassy of Mozambique, 82, rue Laugier, 75017 Paris, France; Tel: +331/ 4764 9132; Fax: +331/ 4415 9013
Napomena: Konzulat Mozambika u Durbanu (SA), viza sa jednim ulaskom košta 20$, izdaje se u roku od 24 sata. Ukoliko želite da je dobijete za pola sata, cena vize iznosi 35$. Viza sa više ulazaka u trajanju od 3 meseca iznosi 60$.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: -
Adresa: -
Napomena: -