Trošak

50 $, sa jednim ulaskom

-

-

-

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Osim online vize se dobijaju i na bilo kom graničnom prelazu.

U Austriji - Breitenfurterstrase 219, 1230 Wien, Tel: 01/863 11 40, Fax: 01/863 11 43 mail: Radno vreme konzulata je svakog dana od 09:00 do 12:00 i 13:00 do 16:00 a petkom 09:00 do 12:00; e-mail: consulategeneral@uganda.at

Veleposlanstvo Republike Ugande u Rimu
Tel: 0039 06 3225220; 3207232
Fax: 0039 06 3213688
ugarome@srd.it

Ambasada Republike Ugande u Rimu
Tel: 0039 06 3225220; 3207232
Fax: 0039 06 3213688
ugarome@srd.it

Ambasada Ugande u Rimu, Italija.
Adresa: Lungotevere dei Mellini, 44 – I Piano, Scala Valadier, Int. B.- 00193 Roma

Tel. 063225220; 063207232
Fax: 063213688

E-mail: ugandaembassyrome@hotmail.com

Produženje

Da

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: DA
Službena putna isprava: DA

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Ugande u Rimu, Italija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 23. 7. 2014
Dokumenta: Pasoš
Adresa: Vizte se dobijaju na bilo kom graničnom prelazu. U Austriji - Breitenfurterstrase 219, 1230 Wien, Tel: 01/863 11 40, Fax: 01/863 11 43 mail: Radno vreme konzulata je svakog dana od 09:00 do 12:00 i 13:00 do 16:00 a petkom 09:00 do 12:00; e-mail: consulategeneral@uganda.at
Produženje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -