Dokumenta

Državljani Republike Srbije koji na Maldive dolaze kao turisti, dobijaju besplatnu vizu za boravak do 30 dana po dolasku na aerodrom.

Vize se izdaju na graničnom prijelazu, u trajanju od 30 dana, za sve svrhe

Viza nije potrebna za boravak do 30 dana

Važeća putna isprava

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

-

Počasni konzulat Republike Maldivi u Beču
Tel: 0043 1 369 66 440
Fax: 0043 1 369 66 44 30
E-mail: einkauf@weidler.com

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Za detalje posetite sajt MSP-a Maldiva: www.foreign.gov.mv

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Viza se može dobiti na aerodromu i potrebni su važeća putna isprava i dovoljan iznos novčanih sredstava.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: Državljani Republike Srbije koji na Maldive dolaze kao turisti, bez vize mogu boraviti do 30 dana.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: -
Napomena: -