Dokumenta

Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane)
Fotokopija prednje strane pasoša
Fotokopija povratne avio karte
Popunjen visa formular – sve VELIKIM slovima
Kolor fotografija 4 x 6 cm

-

-

-

Trošak

Turistička - za jedan ulazak 40 €, za više ulazaka 180€

-

-

-

Trajanje

2 meseca, svakim ponovnim ulaskom dobija se još na dva meseca. Viza sa više ulazaka traje 6 meseci

-

-

-

Adresa

Konzulat Kraljevine Tajland (Royal Thai Honorary Consulate)
Beograd, Gundulićev Venac 6 / II sprat
Tel. 011 4037 819, 011 4037 950
E-mail: info@thaiconsulate.rs
Web: www.thaiconsulate.rs

Gundulićeva 18/IV
Zagreb

Tel: +385 1 48 30 359
Fax: +385 1 48 30 359
www.thaiconsulate.hr

Gundulićeva 18/IV
Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 48 30 359
Fax: +385 1 48 30 359

www.thaiconsulate.hr

Ambasada Tajlanda u Budimpešti.
Telefon: + 361 438 40 200.

Ambasada Tajlanda u Bukureštu.
Telefon: + 4921 311 031.

Produženje

Viza se produžava na mesec dana

-

-

-

Napomena

Za dodatne informacije, posetite www.thaiconsulate.rs

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Viza se može zatražiti u Ambasadi Tajlanda u Budimpešti i u Ambasadi Tajlanda u Bukureštu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 9. 2017
Trošak: Turistička - za jedan ulazak 30 €, za više ulazaka 150€
Datum unosa: 1. 9. 2017
Adresa: Konzulat Kraljevine Tajland (Royal Thai Honorary Consulate) Beograd, Gundulićev Venac 6 / II sprat Tel. 011 4037 819, 011 4037 950 E-mail: info@thainconsulate.rs Web: www.thaiconsulate.rs
Datum unosa: 26. 1. 2016
Dokumenta: Pasoš, jedna fotografija i formular za izdavanje vize koji možete skinuti ovde
Trošak: Turistička - za jedan ulazak 35 €, za više ulazaka 150€
Adresa: Mesto vađenja vize: u ambasadi, konzulatu ili preko agencije. Royal Thai Embassy, Vrecke ut.7912, 1025 Budapest, Hungary; Tel: +361/ 438 4020, 325 9892; Fax: +361/ 438 4023, 438 4027; e-mail: thaiemba@mail.datanet.hu Royal Thai Embassy 12, vasile Contra Str. Sektor 2, Bucharest, Romania; Tel: +401/ 3110031, 3110098; Fax: +401/ 3110044, 3110145 Konzulat Tajlanda u Zagrebu: Gundulićeva 18/IV, 10 000 Zagreb, Hrvatska; tel/fax: +385 1 48 30 359; radno vreme: radnim danom od 09h-12:30h e-mail: konzulat.kraljevine.tajland@zg.t-com.hr
Napomena: Za dodatne informacije, posetite www.thaiconsulate.hr Ukoliko vizu želite izvaditi u konzulatu u Zagrebu, dobro je znati sledeće: Viza se uglavnom dobija isti dan, osim u vreme godišnjeg odmora kada se vize izdaju jednom nedeljno. Molimo vas, kontaktirajte konzulat u toku radnog vremena radi dobijanja dodatnih informacija. Za dobijanje vize potrebno je sledeće: - pasoš koji mora važiti 6 meseci unapred od datuma ulaska na Tajland, - prazna stranica u pasošu predviđena za izdavanje vize, - fotokopija stranice u pasošu gde se nalazi slika putnika, - jedna fotografija formata za pasoš, - fotokopija rezervacije karte, - ispunjen zahtev za izdavanje vize ( http://www.klubputnika.org/tmp/tajland_visa_application.pdf ) Ako ste agencija onda je potreban spisak putnika sa brojevima pasoša i planom putovanja napisanom na vašem memorandumu sa potpisom i pečatom agencije. U tom slučaju fotokopija karte nije potrebna (sve ostalo je potrebno).
Datum unosa: 4. 11. 2015
Trošak: za jedan ulazak 35 €, za svaki sledeći ulazak po 35 €. Maksimalno 3 ulaska
Trajanje: 2 meseca, svakim ponovnim ulaskom dobija se još na dva meseca

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 8. 2014
Adresa: AmbasadaTajlanda u Budimpešti. Telefon: + 361 438 40 200. Ambasada Tajlanda u Bukureštu. Telefon: + 4921 311 031.
Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -