Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u San Marino.

Hrvatski državljani mogu ući u San Marino i s osobnom iskaznicom

Za ulazak u San Marino nije potrebna viza

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

90 dana

-

-

-

Adresa

Ambasada Republike San Marino

Knjeginje Ljubice 10/II
11000 Beograd

Tel/Fax: 3282-503

E-mail:
embassyRSM@gmail.com

-

-


Ambasada Italije u Podgorici.
Adresa: Džordža Vašingtona 83, Podgorica
Tel. +382 20 234661-2
Fax. +382 20 234663
e-mail: segreteria.podgorica@esteri.it

ponedeljak - četvrtak: 09.00 - 16.00
petak: 09.00 - 13.30

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

Od 19. decembra 2009. godine za ulazak i boravak u ovoj zemlji do 90 dana nije potrebna viza.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 8. 2014
Trajanje: -
Adresa: Konzulat San Marina, Makedonska 24/25, Beograd; tel.: 011/322-35-09; fax: 011/337-41-44; e-mail: sanmarino@sezampro.rs

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -