Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana (istovetan režim sa Danskom).

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Ambasada Danske, Neznanog Junaka 9a, Beograd

Telefoni: 011/3670 443, 011/3670 932

Informacije o vizama: 011/266 09 37 (svakog radnog dana od 09:00 do 10:00 i od 14:00 do 16:00); Faks: 011/2660 759

E-mail: begamb@um.dk

Sajt: www.ambbeograd.um.dk/sr

Gramača 2L
Zagreb

Tel: +385 1 37 60 536

Gramača 2L
Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 37 60 536

Ambasada Danske, Neznanog Junaka 9a, Beograd

Telefoni: 011/3670 443, 011/3670 932

Informacije o vizama: 011/266 09 37 (svakog radnog dana od 09:00 do 10:00 i od 14:00 do 16:00); Faks: 011/2660 759

E-mail: begamb@um.dk

Sajt: www.ambbeograd.um.dk/sr

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 5. 11. 2014
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -