Dokumenta

Viza za Albaniju nije potrebna.

Od 1. srpnja 2013., državljani Hrvatske mogu ulaziti u Albaniju i s osobnom iskaznicom.

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

90 dana

-

-

-

Adresa

Ambasada Republike Albanije

Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 25a, 11000 Beograd

Tel: +381 11 3066642, 3066643

Boškovićeva 7/A, Zagreb
Tel: 01 48 10 679
Fax: 01 48 10 682

Bartol Krašić 8 Ured br.3, Osijek
Tel: +385 31 200 847

Telali br. 19
Sarajevo
Tel: + (387 33) 574 420
embassy.sarajevo@mfa.gov.al


Ambasada Republike Albanije
Adresa: Stanka Dragojevića 14, Podgorica
Tel: +382 20 652 796; +382 20 652 837

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore mogu putovati i boraviti u Albaniji do 90 dana bez vize sa važećeom putnom ispravom, a na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana, koji je potpisan 6. novembra 2009. godine.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 8. 2014
Trajanje: -
Adresa: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -