Dokumenta

Od 1. januara 2018. viza se dobija na graničnom prelazu, ali mora prehodno da se aplicira putem e portala. Viza se dobija za 72h, takodje moze se platiti i na sam om aerodromu u Kigaliju.

-

-

-

Trošak

30 $

-

-

-

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Embassy of the Republic of Rwanda, Av. Des Fleurs 1, 1150 Bruxelles, Belgique;
Tel: +322/ 763 0702, 763 0705, 763 0721; Fax: +322/ 763 0753

Veleposlanstvo Republike Ruande u Berlinu
Tel: 0049 30 20 91 65 90
Fax: 0049 30 2 09 16 59 59
E-Mail: info@rwanda-botschaft.de

Ambasada Republike Ruande u Rimu
Via Giuseppe Mazzini 41
Rome
Italy

Tel: 0039 6 32 65 0095

ambarwanda@gmail.com

Ambasada Ruande

Adresa ambasade: Av. Des Fleurs 1

1150 Bruxelles, Belgija

Telefon: + 322 763 0702.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

Od 01.01.2014. godine za vizu se može aplicirati putem interneta na web stranici https://www.migration.gov.rw/index.phpid=28

Ovim putem se može aplicirati za jednu vizu za ulazak u tri zemlje Ruandu, Ugandu i Keniju.

Podnositelj zahtjeva za vizu mora posjedovati putnu ispravu sa važenjem najmanje dodatnih šest mjeseci, te dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za pokrivanje troškova boravka u Ruandi.


Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Ruande u Briselu, Belgija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 1. 2018
Dokumenta: Od 1. januara 2018. viza se dobija na graničnom prelazu.
Datum unosa: 22. 11. 2017
Dokumenta: Turistička viza se dobija online, na period od 15 dana. Link je: https://www.migration.gov.rw/index.phpid=28 i potrebna su tri radna dana da se dobije. Nije potrebno garantno pismo, ali je potrebno da se napiše ime i adresa agencije preko koje posjećujete Ruandu. Ne može se dobiti na graničnom prelazu, ukoliko niste aplicirali unapred online.
Trošak: 60 $
Trajanje: 15 dana
Adresa: Viza se vadi na graničnim prelazima (ali je neophodno prethodno aplicirati online). Embassy of the Republic of Rwanda, Av. Des Fleurs 1, 1150 Bruxelles, Belgique; Tel: +322/ 763 0702, 763 0705, 763 0721; Fax: +322/ 763 0753
Napomena: Od prvog januara 2018. viza za Ruandu će se dobijati na granici/aerodromu, bez prethodnog apliciranja.
Datum unosa: 22. 11. 2017
Napomena: Od prvog januara 2018. viza za Ruandu će se dobijati na granici/aerodromu.
Datum unosa: 22. 11. 2017
Napomena: Od prvog januara 2018 viza za Ruandu će se dobijati na granici/aerodromu.
Datum unosa: 19. 11. 2017
Napomena: Od prvog januara 2018 viza za Ruandu nije potrebna.
Datum unosa: 23. 7. 2014
Napomena: Viza je sa jednim ulaskom.
Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: Viza se vadi na graničnim prelazima. Embassy of the Republic of Rwanda, Av. Des Fleurs 1, 1150 Bruxelles, Belgique; Tel: +322/ 763 0702, 763 0705, 763 0721; Fax: +322/ 763 0753

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -