Dokumenta

Od 1. januara 2018. građani Srbije mogu dobiti vizu za Ruandu na graničnom prelazu, ali mora prehodno da se aplicira putem e-portala. Viza se dobija za 72h. Može se platiti onlajn ili pri ulasku u Ruandu.

Za e-vizu se aplicira na stranici: https://irembo.gov.rw/rolportal/web/dgie/single-entry-visa

ili kod diplomatskog predstavništva Ruande u Berlinu (tel.+4930/2091-6590, faks:+4930/2091-65959, e-mail: info@rwanda-botschaft.de).

Hrvatski državljani mogu podnijeti zahtjev za vizu za ulazak u Rep. Ruandu putem Internet stranice www.migration.gov.rw , nakon čega im se viza izdaje po dolasku na graničnom prijelazu u Rep. Ruandi.

Plaćanje je moguće onlajn ili po dolasku u Ruandu.

Državljani Bosne i Hercegovine mogu dobiti vizu za Ruandu na graničnom prijelazu, ukoliko prije toga apliciraju online. Za vizu se može aplicirati putem interneta na web stranici https://www.migration.gov.rw/index.phpid=28

Ovim putem se može aplicirati za jednu vizu za ulazak u tri zemlje Ruandu, Ugandu i Keniju. Podnositelj zahtjeva za vizu mora posjedovati putnu ispravu sa važenjem najmanje dodatnih šest mjeseci, te dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za pokrivanje troškova boravka u Ruandi.

Državljani Crne Gore mogu dobiti vizu za Ruandu na graničnim prijelazima, ali prije toga moraju aplicirati online na stranici https://www.migration.gov.rw/index.phpid=28

Podnositelj zahtjeva za vizu mora posjedovati putnu ispravu sa važenjem najmanje dodatnih šest mjeseci, te dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za pokrivanje troškova boravka u Ruandi.

Trošak

30 $

30$

30$

30 $

Trajanje

30 dana

30 dana

30 dana

30 dana

Adresa

Embassy of the Republic of Rwanda, Av. Des Fleurs 1, 1150 Bruxelles, Belgique;
Tel: +322/ 763 0702, 763 0705, 763 0721; Fax: +322/ 763 0753

Veleposlanstvo Republike Ruande u Berlinu
Tel: 0049 30 20 91 65 90
Fax: 0049 30 2 09 16 59 59
E-Mail: info@rwanda-botschaft.de

Ambasada Republike Ruande u Rimu
Via Giuseppe Mazzini 41
Rome
Italy

Tel: 0039 6 32 65 0095

ambarwanda@gmail.com

-

Produženje

Moguće u Ruandi.

Da.

-

Da.

Napomena

-

Neophodan dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.

-

Plaćanje je moguće onlajn ili po stizanju na granični prijelaz.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Napomena: Za dobijanje vize potrebno je posedovati „žuti karton" Svetske zdravstvene organizacije (vakcina protiv žute groznice).
Datum unosa: 27. 2. 2019
Trošak: 30 $ ili 60$
Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: Od 1. januara 2018. građani Srbije mogu dobiti vizu za Ruandu na graničnom prelazu, ali mora prehodno da se aplicira putem e-portala. Viza se dobija za 72h. Može se platiti i na samom aerodromu u Kigaliju. Za e-vizu se aplicira na stranici: https://irembo.gov.rw/rolportal/web/dgie/single-entry-visa ili kod diplomatskog predstavništva Ruande u Berlinu (tel.+4930/2091-6590, faks:+4930/2091-65959, e-mail: info@rwanda-botschaft.de).
Napomena: Za dobijanje vize potrebno je posedovati „žuti karton" Svetske zdravstvene organizacije (vakcina protiv žute groznice).
Datum unosa: 8. 1. 2019
Dokumenta: Od 1. januara 2018. viza se dobija na graničnom prelazu, ali mora prehodno da se aplicira putem e portala. Viza se dobija za 72h, takodje moze se platiti i na sam om aerodromu u Kigaliju.
Trošak: 30 $
Produženje: -
Datum unosa: 2. 1. 2018
Dokumenta: Od 1. januara 2018. viza se dobija na graničnom prelazu.
Datum unosa: 22. 11. 2017
Dokumenta: Turistička viza se dobija online, na period od 15 dana. Link je: https://www.migration.gov.rw/index.phpid=28 i potrebna su tri radna dana da se dobije. Nije potrebno garantno pismo, ali je potrebno da se napiše ime i adresa agencije preko koje posjećujete Ruandu. Ne može se dobiti na graničnom prelazu, ukoliko niste aplicirali unapred online.
Trošak: 60 $
Trajanje: 15 dana
Adresa: Viza se vadi na graničnim prelazima (ali je neophodno prethodno aplicirati online). Embassy of the Republic of Rwanda, Av. Des Fleurs 1, 1150 Bruxelles, Belgique; Tel: +322/ 763 0702, 763 0705, 763 0721; Fax: +322/ 763 0753
Napomena: Od prvog januara 2018. viza za Ruandu će se dobijati na granici/aerodromu, bez prethodnog apliciranja.
Datum unosa: 22. 11. 2017
Napomena: Od prvog januara 2018. viza za Ruandu će se dobijati na granici/aerodromu.
Datum unosa: 22. 11. 2017
Napomena: Od prvog januara 2018 viza za Ruandu će se dobijati na granici/aerodromu.
Datum unosa: 19. 11. 2017
Napomena: Od prvog januara 2018 viza za Ruandu nije potrebna.
Datum unosa: 23. 7. 2014
Napomena: Viza je sa jednim ulaskom.
Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: Viza se vadi na graničnim prelazima. Embassy of the Republic of Rwanda, Av. Des Fleurs 1, 1150 Bruxelles, Belgique; Tel: +322/ 763 0702, 763 0705, 763 0721; Fax: +322/ 763 0753

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Produženje: -
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Napomena: Od 01.01.2014. godine za vizu se može aplicirati putem interneta na web stranici https://www.migration.gov.rw/index.phpid=28 Ovim putem se može aplicirati za jednu vizu za ulazak u tri zemlje Ruandu, Ugandu i Keniju. Podnositelj zahtjeva za vizu mora posjedovati putnu ispravu sa važenjem najmanje dodatnih šest mjeseci, te dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za pokrivanje troškova boravka u Ruandi.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Ruande Adresa ambasade: Av. Des Fleurs 1 1150 Bruxelles, Belgija Telefon: + 322 763 0702.
Produženje: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Ruande u Briselu, Belgija.
Datum unosa: 1. 7. 2014
Napomena: -