Dokumenta

Građanima Srbije je potrebna viza za putovanje u Ganu. Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena, a ambasada Gane u Budimpešti radi samo sa onima koji imaju prebivalište u Mađarskoj. Za nas je nadležna ambasada Gane u Rimu. Dokumenta je moguće poslati DHL-om, bez ličnog prisustva.

U RIMU:
a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

Potrebna viza za državljane Republike Hrvatske. Podaci za vađenje vize za Ganu u ambasadi u Rimu, sa zvaničnog sajta ambasade Gane u Rimu:

a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

Podaci za vađenje vize za Ganu u ambasadi u Rimu, sa zvaničnog sajta ambasade Gane u Rimu:

a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

Građanima Crne Gore je potrebna viza za putovanje u Ganu. Najbliža ambasada nalazi se u Rimu.

a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

Detaljni podaci za ambasadu Gane u Rimu:
www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

Trošak

RIM: The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00
Multiple Entry (5 Years - US Citizens Only) €150.00
Visa application fees are non-refundable after submission

The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00

Visa application fees are non-refundable after submission

The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00

Visa application fees are non-refundable after submission

Sa sajta ambasade Gane u rimu: www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00
Visa application fees are non-refundable after submission.

Trajanje

Viza sa jednim ulaskom do 3 meseca, viza sa više ulazaka do 12 meseci, ali na ulazu u zemlju službenik određuje dozvoljenu dužinu boravka koja je u oba slučaja najčešće 60 dana

3 mjeseca, 6 mjeseci ili godina

3 mjeseca, 6 mjeseci ili 1 godina

3 meseca, 6 meseci ili godinu dana

Adresa

Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena.

Ambasada u Rimu (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om)

RIM:
Mondays -Thursdays.
08:30am – 12:30pm for submission of applications
2:00pm – 3:30pm for collection of applications
The Visa section is closed on Fridays and on all Public holidays in Ghana and Italy.

ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

Via Ostriana 4
00199 Roma
ITALY
Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307
Fax: 00 39 068 63 25 762

Mondays -Thursdays.
08:30am – 12:30pm for submission of applications
2:00pm – 3:30pm for collection of applications
The Visa section is closed on Fridays and on all Public holidays in Ghana and Italy.

ili

Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Via Ostriana 4
00199 Roma
ITALY
Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307
Fax: 00 39 068 63 25 762

Ambasada Gane u Rimu, Italija.

Consular Section
+39-0686219307
+39-0686217191
Fax: +39-0686325762
Email: consular@ghanaembassy.it

Opening Hours: Monday to Thursday from 8:30 to 12:30
(Recieving the Applications) and
From 14:00 to 15:30
(Collection of Documents)

Ambasada Gane u Rimu, Italija.

Consular Section
+39-0686219307
+39-0686217191
Fax: +39-0686325762
Email: consular@ghanaembassy.it

Opening Hours: Monday to Thursday from 8:30 to 12:30
(Recieving the Applications) and
From 14:00 to 15:30
(Collection of Documents)

Produženje

Moguće.

-

-

-

Napomena

Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana.

Neophodna vakcinacija protiv žute groznice.

SAVJET ZA PUTOVANJE: Postoji rizik putovanja zbog nestabilnog sigurnosnog stanja uzrokovanog međuetničkim i međuplemenskim sukobima, što se posebno odnosi na pokrajine Northern Region, Upper East Region i Volta. Također, zemlja se suočava sa porastom stope kriminala koji se očituje u oružanim pljačkama i prepadima, osobito u glavnom gradu Accri, te u gradovima Tema i Kumasi. Zbog svega navedenog, hrvatskim državljanima savjetujemo oprez te poštivanje uputa lokalnih vlasti.

-


Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Građanima Srbije je potrebna viza za putovanje u Ganu. Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena, tako da ostaju ambasade u Budimpešti i Rimu. Dokumenta je moguće poslati DHL-om, bez ličnog prisustva. U BUDIMPEŠTI: Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu. U RIMU: a) Pasoš/putovnica b) Popunjen formular na Engleskom c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte. f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani). i) Novac POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće: - Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu. - Fotokopija pasoša/putovnice pozivača - Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi) - Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće
Trošak: BUDIMPEŠTA: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. RIM: The following fees are payable with effect from January 2005. Entry Type Fee Single Entry €50.00 Multiple Entry (3 months) €75.00 Multiple Entry (6 months) €100.00 Multiple Entry (1 year) €150.00 Multiple Entry (5 Years - US Citizens Only) €150.00 Visa application fees are non-refundable after submission
Adresa: Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena. Ambasada u Rimu ili Budimpešti (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om) RIM: Mondays -Thursdays. 08:30am – 12:30pm for submission of applications 2:00pm – 3:30pm for collection of applications The Visa section is closed on Fridays and on all Public holidays in Ghana and Italy.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Građanima Srbije je potrebna viza za putovanje u Ganu. Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena, tako da ostaju ambasade u Budimpešti i Rimu. Dokumenta je moguće poslati DHL-om, bez ličnog prisustva. Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Trošak: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. Konzul u Budimpesti mi je rekao da vizu sa vise ulazaka imam samo u periodu od 3 meseca, sto me je iznenadilo. Kontaktirala sam ambasadu u Rimu, cene su mnogo jeftinije: http://www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy
Adresa: Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena. Ambasada u Rimu ili Budimpešti (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om)
Produženje: Da
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Adresa: Ambasada u Rimu ili Budimpešti (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om)
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana Kada sam mu rekla da hocu turisticku vizu rekao je: Ooo, bice tesko. Jel imas nekoga tamo? Kada sam mu odgovorila da imam i da sam bila vec 2x ali na visa on arrival, onda je rekao da ce biti lakse. Broj konzula: (+36) (30) 940-3421
Datum unosa: 6. 8. 2018
Trošak: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. Konzul u Budimpesti mi je rekao da vizu sa vise ulazaka imam samo u periodu od 3 meseca, sto me je iznenadilo.
Datum unosa: 6. 8. 2018
Dokumenta: Pasoš, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvrsšenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Datum unosa: 6. 8. 2018
Trošak: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. Konzul mi je rekao da vizu sa vise ulazaka imam samo u periodu od 3 meseca, sto me je iznenadilo.
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana Kada sam mu rekla da hocu turisticku vizu rekao je: Ooo, bice tesko. Jel imas nekoga tamo? Kada sam mu odgovorila da imam i da sam bila vec 2x ali na visa on arrival, onda je rekao da ce biti lakse.
Datum unosa: 23. 2. 2017
Dokumenta: Pasoš, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvrsšenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu
Trošak: 50 evra za vizu sa jednim ulaskom, 100 evra za vizu sa više ulazaka
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana
Datum unosa: 13. 9. 2014
Dokumenta: Pasoš, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvrsšenu vakcinaciju protiv žute groznice

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Republike Hrvatske. - Putovnica koja važi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, - popunjen formular, - 4 fotografije, - garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, - pokazati na uvid karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Trošak: Budimpešta: 120 eura jedan ulazak, 210 eura multi Rim: www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy
Trajanje: Do 60 dana, u zavisnosti od toga da li je za jedan ulazak ili multi.
Adresa: Via Ostriana 4 00199 Roma ITALY Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307 Fax: 00 39 068 63 25 762 ili Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Republike Hrvatske. Obratiti se Veleposlanstvu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Trošak: -
Trajanje: -
Datum unosa: 11. 8. 2018
Dokumenta: -
Napomena: AVJET ZA PUTOVANJE: Postoji rizik putovanja zbog nestabilnog sigurnosnog stanja uzrokovanog međuetničkim i međuplemenskim sukobima, što se posebno odnosi na pokrajine Northern Region, Upper East Region i Volta. Također, zemlja se suočava sa porastom stope kriminala koji se očituje u oružanim pljačkama i prepadima, osobito u glavnom gradu Accri, te u gradovima Tema i Kumasi. Zbog svega navedenog, hrvatskim državljanima savjetujemo oprez te poštivanje uputa lokalnih vlasti.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Via Ostriana 4 00199 Roma ITALY Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307 Fax: 00 39 068 63 25 762

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Građanima Crne Gore je potrebna viza za putovanje u Ganu. Najbliža ambasada nalazi se u Rimu. Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu. Detaljni podaci za ambasadu Gane u Rimu: http://www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy
Napomena:
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Gane u Beogradu, Republika Srbija. Džordža Vajferta 50. Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 3440 856.
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Gane u Beogradu, Republika Srbija.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Gane u Beogradu, Republika Srbija. Adresa ambasade: Džordža Vajferta 50. Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 3440 856.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna jeAmbasada Gane u Beogradu, Republika Srbija. Adresa ambasade: Džordža Vajferta 50. Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 3440 856.
Datum unosa: 21. 5. 2014
Napomena: -