Dokumenta

Građanima Srbije je potrebna viza za putovanje u Ganu. Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena, a ambasada Gane u Budimpešti radi samo sa onima koji imaju prebivalište u Mađarskoj. Za nas je nadležna ambasada Gane u Rimu. Dokumenta je moguće poslati DHL-om, bez ličnog prisustva.

U RIMU:
a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

Potrebna viza za državljane Republike Hrvatske. Podaci za vađenje vize za Ganu u ambasadi u Rimu, sa zvaničnog sajta ambasade Gane u Rimu:

a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

Podaci za vađenje vize za Ganu u ambasadi u Rimu, sa zvaničnog sajta ambasade Gane u Rimu:

a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

Građanima Crne Gore je potrebna viza za putovanje u Ganu. Najbliža ambasada nalazi se u Rimu.

a) Pasoš/putovnica
b) Popunjen formular na Engleskom
c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu
d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte.
f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice
g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište
h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani).
i) Novac

POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE
Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće:

- Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu.
- Fotokopija pasoša/putovnice pozivača
- Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi)
- Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće

Detaljni podaci za ambasadu Gane u Rimu:
www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

Trošak

RIM: The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00
Multiple Entry (5 Years - US Citizens Only) €150.00
Visa application fees are non-refundable after submission

The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00

Visa application fees are non-refundable after submission

The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00

Visa application fees are non-refundable after submission

Sa sajta ambasade Gane u rimu: www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

The following fees are payable with effect from January 2005.

Entry Type Fee
Single Entry €50.00
Multiple Entry (3 months) €75.00
Multiple Entry (6 months) €100.00
Multiple Entry (1 year) €150.00
Visa application fees are non-refundable after submission.

Trajanje

Viza sa jednim ulaskom do 3 meseca, viza sa više ulazaka do 12 meseci, ali na ulazu u zemlju službenik određuje dozvoljenu dužinu boravka koja je u oba slučaja najčešće 60 dana

3 mjeseca, 6 mjeseci ili godina

3 mjeseca, 6 mjeseci ili 1 godina

3 meseca, 6 meseci ili godinu dana

Adresa

Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena.

Ambasada u Rimu (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om)

RIM:
Mondays -Thursdays.
08:30am – 12:30pm for submission of applications
2:00pm – 3:30pm for collection of applications
The Visa section is closed on Fridays and on all Public holidays in Ghana and Italy.

ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy

Via Ostriana 4
00199 Roma
ITALY
Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307
Fax: 00 39 068 63 25 762

Mondays -Thursdays.
08:30am – 12:30pm for submission of applications
2:00pm – 3:30pm for collection of applications
The Visa section is closed on Fridays and on all Public holidays in Ghana and Italy.

ili

Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Via Ostriana 4
00199 Roma
ITALY
Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307
Fax: 00 39 068 63 25 762

Ambasada Gane u Rimu, Italija.

Consular Section
+39-0686219307
+39-0686217191
Fax: +39-0686325762
Email: consular@ghanaembassy.it

Opening Hours: Monday to Thursday from 8:30 to 12:30
(Recieving the Applications) and
From 14:00 to 15:30
(Collection of Documents)

Ambasada Gane u Rimu, Italija.

Consular Section
+39-0686219307
+39-0686217191
Fax: +39-0686325762
Email: consular@ghanaembassy.it

Opening Hours: Monday to Thursday from 8:30 to 12:30
(Recieving the Applications) and
From 14:00 to 15:30
(Collection of Documents)

Produženje

Moguće.

-

-

-

Napomena

Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana.

Neophodna vakcinacija protiv žute groznice.

Проблем је што амбасада у Риму не прима трошак за визу картицом него само кешом. То значи да се не може користити услуга ДХЛ. Зато што ДХЛ неће да узме новац од тражиоца визе. То значи да се мора путовати у Рим или дати неком ко иде у Рим да путнику извади визу.

Ambasada Gane u Rimu ne prima trosak za vizu karticom nego samo kesom. DHL nece da primi kes. To znaci da je DHL beskoristan i da se u Rim mora licno otici ili poslati dokumenta i pare po nekome ko ide u Rim

Visa on arrival je jedna od mogucnosti.
Za to je potrebno da neko iz Gane zatrazi vizu za vas u Imigracionom.
Potrebna je samo kopija prve strane pasosa. Dobija se u Roku od par dana, a kada stignete na aerodrom predajete samo svoj pasos I zahtev za " Visa on Arrival" . Ceka se max 30 minuta na salteru namenjenom samo za to. Traje 30 Dana od ulaska, za jedan ulazak. A zahtev traje 14 Dana od izdavanja, I u tom periodu morate da udjete u Ghanu.

SAVJET ZA PUTOVANJE: Postoji rizik putovanja zbog nestabilnog sigurnosnog stanja uzrokovanog međuetničkim i međuplemenskim sukobima, što se posebno odnosi na pokrajine Northern Region, Upper East Region i Volta. Također, zemlja se suočava sa porastom stope kriminala koji se očituje u oružanim pljačkama i prepadima, osobito u glavnom gradu Accri, te u gradovima Tema i Kumasi. Zbog svega navedenog, hrvatskim državljanima savjetujemo oprez te poštivanje uputa lokalnih vlasti.

-


Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 26. 9. 2019
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana. Neophodna vakcinacija protiv žute groznice. Проблем је што амбасада у Риму не прима трошак за визу картицом него само кешом. То значи да се не може користити услуга ДХЛ. Зато што ДХЛ неће да узме новац од тражиоца визе. То значи да се мора путовати у Рим или дати неком ко иде у Рим да путнику извади визу. Ambasada Gane u Rimu ne prima trosak za vizu karticom nego samo kesom. DHL nece da primi kes. To znaci da je DHL beskoristan i da se u Rim mora licno otici ili poslati dokumenta i pare po nekome ko ide u Rim
Datum unosa: 26. 9. 2019
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana. Neophodna vakcinacija protiv žute groznice. Проблем је што амбасада у Риму не прима трошак за визу картицом него само кешом. То значи да се не може користити услуга ДХЛ. Зато што ДХЛ неће да узме новац од тражиоца визе. То значи да се мора путовати у Рим или дати неком ко иде у Рим да путнику извади визу.
Datum unosa: 26. 9. 2019
Dokumenta: Građanima Srbije je potrebna viza za putovanje u Ganu. Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena, a ambasada Gane u Budimpešti radi samo sa onima koji imaju prebivalište u Mađarskoj. Za nas je nadležna ambasada Gane u Rimu. Dokumenta je moguće poslati DHL-om, bez ličnog prisustva. U RIMU: a) Pasoš/putovnica b) Popunjen formular na Engleskom c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte. f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani). i) Novac POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće: - Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu. - Fotokopija pasoša/putovnice pozivača - Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi) - Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana. Neophodna vakcinacija protiv žute groznice.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Građanima Srbije je potrebna viza za putovanje u Ganu. Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena, tako da ostaju ambasade u Budimpešti i Rimu. Dokumenta je moguće poslati DHL-om, bez ličnog prisustva. U BUDIMPEŠTI: Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu. U RIMU: a) Pasoš/putovnica b) Popunjen formular na Engleskom c) Jedna fotografija formata za pasoš/putovnicu d) Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. e) Fotokopija povratne karte ILI potvrda od turističke agencije o postojanju povratne karte. f) Fotokopija prve stranice pasoša/putovnice g) Fotokopija dokaza o prebivalištu za Italiju ili zemlju odakle dolazite ukoliko niste državljanin zemlje u kojoj imate prebivalište h) Hotelska rezervacija ILI pizivno pismo od prijatelja, poslovnog partnera ili rođaka u Gani, sa fotokopijom njihovog pasoša/putovnice ili ličnog dokumenta za identifikaciju (lična/osobna karta itd) i dokaz o prebivalištu (ukoliko je pozivač strani državljanin sa prebivalištem u Gani). i) Novac POSETIOCI/TURISTIČKE VIZE Pored gorenavedenog potrebno je i sledeće: - Pozivno pismo od nekoga iz Gane, uključujući punu adresu, broj telefona i imejl adresu. - Fotokopija pasoša/putovnice pozivača - Potvrda hotelske rezervacije, pečatirana i potpisana (NE PRIHVATAJU SE nepotpisani odštampani mejlovi) - Podaci o kontaktu u Gani u slučaju nesreće
Trošak: BUDIMPEŠTA: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. RIM: The following fees are payable with effect from January 2005. Entry Type Fee Single Entry €50.00 Multiple Entry (3 months) €75.00 Multiple Entry (6 months) €100.00 Multiple Entry (1 year) €150.00 Multiple Entry (5 Years - US Citizens Only) €150.00 Visa application fees are non-refundable after submission
Adresa: Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena. Ambasada u Rimu ili Budimpešti (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om) RIM: Mondays -Thursdays. 08:30am – 12:30pm for submission of applications 2:00pm – 3:30pm for collection of applications The Visa section is closed on Fridays and on all Public holidays in Ghana and Italy.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Građanima Srbije je potrebna viza za putovanje u Ganu. Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena, tako da ostaju ambasade u Budimpešti i Rimu. Dokumenta je moguće poslati DHL-om, bez ličnog prisustva. Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Trošak: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. Konzul u Budimpesti mi je rekao da vizu sa vise ulazaka imam samo u periodu od 3 meseca, sto me je iznenadilo. Kontaktirala sam ambasadu u Rimu, cene su mnogo jeftinije: http://www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy
Adresa: Ambasada Gane u Beogradu je trajno zatvorena. Ambasada u Rimu ili Budimpešti (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om)
Produženje: Da
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Adresa: Ambasada u Rimu ili Budimpešti (nije potrebno lično prisustvo, moguće je poslati sve dokumente DHL-om)
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana Kada sam mu rekla da hocu turisticku vizu rekao je: Ooo, bice tesko. Jel imas nekoga tamo? Kada sam mu odgovorila da imam i da sam bila vec 2x ali na visa on arrival, onda je rekao da ce biti lakse. Broj konzula: (+36) (30) 940-3421
Datum unosa: 6. 8. 2018
Trošak: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. Konzul u Budimpesti mi je rekao da vizu sa vise ulazaka imam samo u periodu od 3 meseca, sto me je iznenadilo.
Datum unosa: 6. 8. 2018
Dokumenta: Pasoš, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvrsšenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Datum unosa: 6. 8. 2018
Trošak: 120 evra za vizu sa jednim ulaskom, 210 evra za vizu sa više ulazaka. Konzul mi je rekao da vizu sa vise ulazaka imam samo u periodu od 3 meseca, sto me je iznenadilo.
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana Kada sam mu rekla da hocu turisticku vizu rekao je: Ooo, bice tesko. Jel imas nekoga tamo? Kada sam mu odgovorila da imam i da sam bila vec 2x ali na visa on arrival, onda je rekao da ce biti lakse.
Datum unosa: 23. 2. 2017
Dokumenta: Pasoš, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvrsšenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu
Trošak: 50 evra za vizu sa jednim ulaskom, 100 evra za vizu sa više ulazaka
Napomena: Viza se izdaje istog dana, najkasnije za 2 dana
Datum unosa: 13. 9. 2014
Dokumenta: Pasoš, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvrsšenu vakcinaciju protiv žute groznice

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Republike Hrvatske. - Putovnica koja važi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, - popunjen formular, - 4 fotografije, - garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, - pokazati na uvid karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu.
Trošak: Budimpešta: 120 eura jedan ulazak, 210 eura multi Rim: www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy
Trajanje: Do 60 dana, u zavisnosti od toga da li je za jedan ulazak ili multi.
Adresa: Via Ostriana 4 00199 Roma ITALY Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307 Fax: 00 39 068 63 25 762 ili Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Republike Hrvatske. Obratiti se Veleposlanstvu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Trošak: -
Trajanje: -
Datum unosa: 11. 8. 2018
Dokumenta: -
Napomena: AVJET ZA PUTOVANJE: Postoji rizik putovanja zbog nestabilnog sigurnosnog stanja uzrokovanog međuetničkim i međuplemenskim sukobima, što se posebno odnosi na pokrajine Northern Region, Upper East Region i Volta. Također, zemlja se suočava sa porastom stope kriminala koji se očituje u oružanim pljačkama i prepadima, osobito u glavnom gradu Accri, te u gradovima Tema i Kumasi. Zbog svega navedenog, hrvatskim državljanima savjetujemo oprez te poštivanje uputa lokalnih vlasti.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Via Ostriana 4 00199 Roma ITALY Tel: 00 39 068 62 17 191, 068 62 19 307 Fax: 00 39 068 63 25 762

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Građanima Crne Gore je potrebna viza za putovanje u Ganu. Najbliža ambasada nalazi se u Rimu. Pasoš koji vazi minimum 6 meseci od dana izdavanja vize, popunjen formular, 4 fotografije, garantno pismo i/ili odštampana rezervacija hotela, pokazati na uvidi karton za izvršenu vakcinaciju protiv žute groznice i avionsku kartu. Detaljni podaci za ambasadu Gane u Rimu: http://www.ghanaembassy.it/consular-section/visa-application-ghana-italy
Napomena:
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Gane u Beogradu, Republika Srbija. Džordža Vajferta 50. Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 3440 856.
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Gane u Beogradu, Republika Srbija.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Gane u Beogradu, Republika Srbija. Adresa ambasade: Džordža Vajferta 50. Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 3440 856.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna jeAmbasada Gane u Beogradu, Republika Srbija. Adresa ambasade: Džordža Vajferta 50. Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 3440 856.
Datum unosa: 21. 5. 2014
Napomena: -