Dokumenta

Pasoš, dve fotografije i pismo preporuke (Letter Of Recommendation) od srpske ambasade u zemlji u kojoj se vadi viza.

-

-

-

Trošak

100$ (plaćanje isključivo u dolarima) + 33 evra za pismo preporuke od strane srpske ambasade u Kairu (sajt ambasade: www.serbiaeg.com) (ekvivalentna suma u egipatskim funtama) + 28 evra za registracija po prispeću u Sudan (ekvivalentna suma u sudanskim dinarima)

-

-

-

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Ambasada Sudana u Kairu ili Asuanu, Egipat.
www.embassiesabroad.com/embassies-of/Sudan#5313

Via Panama 48
00198 Rim
ITALIJA
Tel: 00 39 06 33 22 2138
Fax: 00 39 06 33 40 841

Vramčeva 17
Zagreb
HRVATSKA
Tel: +385 1 48 17 613
Fax: +385 1 48 17 613

Via Panama 48
00198 Rim
ITALIJA
Tel: 00 39 06 33 22 2138
Fax: 00 39 06 33 40 841

Vramčeva 17
Zagreb
HRVATSKA
Tel: +385 1 48 17 613
Fax: +385 1 48 17 613


Ambasada Sudana u Bukureštu

Adresa: Bd. Tacia Nr 71, Sektor 2, Bukurešt

Telefon: + 4021 211 4967

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Viza se izdaje istog dana. Nije je moguće dobiti bez pisma preporuke, koje izdaje srpska ambasada u zemlji u kojoj se vadi viza. Pismo preporuke je običan papir na kome piše "Molimo vas da našem građaninu tom-i-tom izdate vizu za Sudan, hvala".Taj papir ambasada Srbije u Kairu naplaćuje 40 evra. Preporučuje se da se viza za Sudan prvo zatraži u ambasadi u Kairu, a ukoliko ne uspe, da se pokuša u Asuanu. Prisustvo izraelske vize / pečata u pasošu može smanjiti šanse za dobijanje sudanske vize, ali nigde se eksplicitno ne kaže da je nećete dobiti.

-

-


Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: DA
Službena putna isprava: DA


Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Sudana u Bukureštu.

Viza se može izdati i na graničnim prelazima Sudana samo u slučajevima kada podnosilac zahtjeva posjeduje validno pozivno pismo institucije, kompanije ili privatnog lica koje posjećuje.


Za turistička putovanja potrebno je priložiti potvrdu banke iz koje se može vidjeti da podnosilac zahtjeva za vizu posjeduje dovoljno novčanih sredstava za boravak, a najmanje 10$ dnevno.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -