Dokumenta

Pasoš, dve fotografije i pismo preporuke (Letter Of Recommendation) od srpske ambasade u zemlji u kojoj se vadi viza.

Državljanima Hrvatske potrebna je viza za Sudan.

Veleposlanstvo Sudana u Rimu:
- Popunjen formular (sa njihovog sajta)
- Putovnica važenja najmanje 6 mjeseci
- 2 fotografije
- 70 EUR
- Vrijeme za izdavanje je 2-4 tjedna

Veleposlanstvo sudana u Kairu:
- Popunjen formular
- Putovnica (min. 6 mjes.)
- Četiri fotografije
- Pismo preporuke iz Hrvatskog veleposlanstva
- 100$
- Gotovo istog dana ili sutradan

Viza za Sudan potrebna je državljanima Bosne i Hercegovine. Može se dobiti u nekoj od ambasada Republike Sudan.

Abasada Sudana u Rimu:
- Popunjen formular (sa njihovog sajta)
- Putovnica/pasoš važenja najmanje 6 mjeseci
- 2 fotografije
- 70 EUR
- Vrijeme za izdavanje je 2-4 tjedna

Ambasada Sudana u Kairu:
- Popunjen formular
- Putovnica/pasoš (min. 6 mjes.)
- Četiri fotografije
- Pismo preporuke iz ambasade BiH
- 100$
- Gotovo istog dana ili sutradan

Potrebna viza državljanima Crne Gore za ulazak u Sudan.

Abasada Sudana u Rimu:
- Popunjen formular (sa njihovog sajta)
- Putovnica/pasoš važenja najmanje 6 mjeseci
- 2 fotografije
- 70 EUR
- Vrijeme za izdavanje je 2-4 tjedna

Ambasada Sudana u Kairu:
- Popunjen formular
- Putovnica/pasoš (min. 6 mjes.)
- Četiri fotografije
- Pismo preporuke iz ambasade BiH
- 100$
- Gotovo istog dana ili sutradan

Trošak

100$ (plaćanje isključivo u dolarima) + 33 evra za pismo preporuke od strane srpske ambasade u Kairu (sajt ambasade: www.serbiaeg.com) (ekvivalentna suma u egipatskim funtama) + 28 evra za registracija po prispeću u Sudan (ekvivalentna suma u sudanskim dinarima)

70-100$

+ 30$ obavezna registracija po ulasku u Sudan.

70-100$

+30$ registracija po ulasku u Sudan

70-100$

+30$ obavezna registracija po ulasku u Sudan

Trajanje

30 dana

30 dana

30 dana

30 dana

Adresa

Ambasada Sudana u Kairu ili Asuanu, Egipat.
www.embassiesabroad.com/embassies-of/Sudan#5313

KAIRO:
https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Embassy-of-The-Republic-of-Sudan-in-Cairo-Egypt-294359397244754/

--------------------------

Konzulat Republike Sudan u Republici Hrvatskoj, Zagreb
Vramčeva 17
10 000 Zagreb
HRVATSKA

e-mail:konzulat-republika-sudan@zg.t-com.hr

Dr. Salah-Eldien Omer počasni konzul
+385 1 48 17 613
+385 1 48 17 613

-------------------------------------------

Veleposlanstvo Republike Sudan u Italiji:
Via Panama 48
00198 Rim
ITALIJA
Tel: 00 39 06 33 22 2138
Fax: 00 39 06 33 40 841
Sajt: www.sudanembassy.it/it/visa/home.html

KAIRO:
https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Embassy-of-The-Republic-of-Sudan-in-Cairo-Egypt-294359397244754/

--------------------------

Konzulat Republike Sudan u Republici Hrvatskoj, Zagreb
Vramčeva 17
10 000 Zagreb
HRVATSKA

e-mail:konzulat-republika-sudan@zg.t-com.hr

Dr. Salah-Eldien Omer počasni konzul
+385 1 48 17 613
+385 1 48 17 613

-------------------------------------------

Veleposlanstvo Republike Sudan u Italiji:
Via Panama 48
00198 Rim
ITALIJA
Tel: 00 39 06 33 22 2138
Fax: 00 39 06 33 40 841
Sajt: www.sudanembassy.it/it/visa/home.html

KAIRO:
https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Embassy-of-The-Republic-of-Sudan-in-Cairo-Egypt-294359397244754/

-------------------------------------------

Veleposlanstvo Republike Sudan u Italiji:
Via Panama 48
00198 Rim
ITALIJA
Tel: 00 39 06 33 22 2138
Fax: 00 39 06 33 40 841
Sajt: www.sudanembassy.it/it/visa/home.html
Produženje

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Viza se izdaje istog dana. Nije je moguće dobiti bez pisma preporuke, koje izdaje srpska ambasada u zemlji u kojoj se vadi viza. Pismo preporuke je običan papir na kome piše "Molimo vas da našem građaninu tom-i-tom izdate vizu za Sudan, hvala".Taj papir ambasada Srbije u Kairu naplaćuje oko 40 evra. Preporučuje se da se viza za Sudan prvo zatraži u ambasadi u Kairu, a ukoliko ne uspe, da se pokuša u Asuanu. Prisustvo izraelske vize / pečata u pasošu može smanjiti šanse za dobijanje sudanske vize, ali nigde se eksplicitno ne kaže da je nećete dobiti.

Prisustvo izraelske vize/pečata može otežati dobijanje vize za Sudan.

Prisustvo izraelske vize/pečata može otežati dobijanje vize za Sudan.

Viza se može izdati i na graničnim prelazima Sudana samo u slučajevima kada podnosilac zahtjeva posjeduje validno pozivno pismo institucije, kompanije ili privatnog lica koje posjećuje.

Za turistička putovanja potrebno je priložiti potvrdu banke iz koje se može vidjeti da podnosilac zahtjeva za vizu posjeduje dovoljno novčanih sredstava za boravak, a najmanje 10$ dnevno.

Prisustvo izraelske vize/pečata može otežati dobijanje vize za Sudan.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Napomena: Viza se izdaje istog dana. Nije je moguće dobiti bez pisma preporuke, koje izdaje srpska ambasada u zemlji u kojoj se vadi viza. Pismo preporuke je običan papir na kome piše "Molimo vas da našem građaninu tom-i-tom izdate vizu za Sudan, hvala".Taj papir ambasada Srbije u Kairu naplaćuje 40 evra. Preporučuje se da se viza za Sudan prvo zatraži u ambasadi u Kairu, a ukoliko ne uspe, da se pokuša u Asuanu. Prisustvo izraelske vize / pečata u pasošu može smanjiti šanse za dobijanje sudanske vize, ali nigde se eksplicitno ne kaže da je nećete dobiti.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Napomena:
Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: Državljanima Hrvatske potrebna je viza za Sudan. Veleposlanstvo Sudana u Rimu: - Popunjen formular (sa sajta) - Putovnica važenja najmanje 6 mjeseci - 2 fotografije - Vreme za izdavanje je 2-4 tjedna - 70 EUR Veleposlanstvo sudana u Kairu: - Putovnica - Četiri fotografije - Pismo preporuke iz Hrvatskog veleposlanstva - 100$ - Gotovo istog dana ili sutradan
Napomena:
Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: Državljanima Hrvatske potrebna je viza za Sudan. Navodimo informacije za dobijanje vize u sudanskom veleposlanstvu u Kairu, Egipat: - Putovnica - Četiri fotografije - Pismo preporuke iz Hrvatskog veleposlanstva - 100$
Trošak: 100$ + registracija u Sudanu oko 30$
Adresa: KAIRO: https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Embassy-of-The-Republic-of-Sudan-in-Cairo-Egypt-294359397244754/ -------------------------- Konzulat Republike Sudan u Republici Hrvatskoj, Zagreb Vramčeva 17 10 000 Zagreb HRVATSKA e-mail:konzulat-republika-sudan@zg.t-com.hr Dr. Salah-Eldien Omer počasni konzul +385 1 48 17 613 +385 1 48 17 613 ------------------------------------------- Veleposlanstvo Republike Sudan u Italiji: Via Panama 48 00198 Rim ITALIJA Tel: 00 39 06 33 22 2138 Fax: 00 39 06 33 40 841
Napomena: Ako dođete do 10 AM viza će biti gotova istog dana, a ukoliko dođete kasnije možete je preuzeti narednog dana (ovo za veleposlanstvo Sudana u Kairu). Obavezna registracija po ulasku u zemlju, koja se plaća dodatno. Ako ne uspete dobiti vizu u Kairu, možete je zatražiti u konzulatu Republike Sudan u Asuanu.
Datum unosa: 27. 2. 2019
Adresa: Konzulat Republike Sudan u Republici Hrvatskoj, Zagreb Vramčeva 17 10 000 Zagreb HRVATSKA e-mail:konzulat-republika-sudan@zg.t-com.hr Dr. Salah-Eldien Omer počasni konzul +385 1 48 17 613 +385 1 48 17 613 ------------------------------------------- Veleposlanstvo Republike Sudan u Italiji: Via Panama 48 00198 Rim ITALIJA Tel: 00 39 06 33 22 2138 Fax: 00 39 06 33 40 841
Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Napomena: -
Datum unosa: 24. 7. 2014
Adresa: Via Panama 48 00198 Rim ITALIJA Tel: 00 39 06 33 22 2138 Fax: 00 39 06 33 40 841 Vramčeva 17 Zagreb HRVATSKA Tel: +385 1 48 17 613 Fax: +385 1 48 17 613

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Trošak: 70-100$
Adresa: KAIRO: https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Embassy-of-The-Republic-of-Sudan-in-Cairo-Egypt-294359397244754/ -------------------------- Konzulat Republike Sudan u Republici Hrvatskoj, Zagreb Vramčeva 17 10 000 Zagreb HRVATSKA e-mail:konzulat-republika-sudan@zg.t-com.hr Dr. Salah-Eldien Omer počasni konzul +385 1 48 17 613 +385 1 48 17 613 ------------------------------------------- Veleposlanstvo Republike Sudan u Italiji: Via Panama 48 00198 Rim ITALIJA Tel: 00 39 06 33 22 2138 Fax: 00 39 06 33 40 841 Sajt: www.sudanembassy.it/it/visa/home.html
Napomena: Prisustvo izraelske vize/pečata može otežati dobijanje vize za Sudan.
Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Via Panama 48 00198 Rim ITALIJA Tel: 00 39 06 33 22 2138 Fax: 00 39 06 33 40 841 Vramčeva 17 Zagreb HRVATSKA Tel: +385 1 48 17 613 Fax: +385 1 48 17 613
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Sudana u Bukureštu Adresa: Bd. Tacia Nr 71, Sektor 2, Bukurešt Telefon: + 4021 211 4967
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Sudana u Bukureštu. Viza se može izdati i na graničnim prelazima Sudana samo u slučajevima kada podnosilac zahtjeva posjeduje validno pozivno pismo institucije, kompanije ili privatnog lica koje posjećuje. Za turistička putovanja potrebno je priložiti potvrdu banke iz koje se može vidjeti da podnosilac zahtjeva za vizu posjeduje dovoljno novčanih sredstava za boravak, a najmanje 10$ dnevno.
Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -