Dokumenta

Viza se od avgusta 2017. dobija na graničnom prelazu ili online. Od 21. marta 2018. obavezno se vadi online na https://evisa.rop.gov.om/

Državljani Republike Hrvatske mogu ishoditi ulazne vize putem omanskih diplomatskih misija ili pri dolasku u Oman na graničnim prijelazima

-

-

Trošak

20 omani riala (52$)

-

-

-

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Za dodatna pitanja

Ambasada Sultanata Oman u Beču
Wahringerstrasse 2-4/24/25
1090 Wien, Austria
Tel: +431/ 310 8643, 310 8644; Fax: +431/ 310 7268

Währinger Straße 2-4/24-25
A-1090 Wien
AUSTRIJA
Tel: 00 43 1 31 08 643
Fax: 00 43 1 31 07 268

Kneza Višeslava 1/IV
Zagreb
HRVATSKA
Tel: +385 1 46 11 161; 46 11 163
Fax: +385 1 46 11 098; 45 50 303

Währinger Straße 2-4/24-25
A-1090 Wien
AUSTRIJA
Tel: 00 43 1 31 08 643
Fax: 00 43 1 31 07 268

www.rop.gov.om

Ambasada Omana u Beču, Austrija.

Telefon: + 431 3108643.

Produženje

Može se produžiti za još 30 dana. Kazna za prekoračenje je 10 rijala po danu.

-

-

-

Napomena

Ukoliko se viza pribavlja online to se vrši putem https://evisa.rop.gov.om/

Supruge i deca državljana Srbije koji sami nisu državljani imaju pravo da dobiju vizu pod istim uslovima ukoliko putuju zajedno.

Nije potreban sponzor.

-

-


Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Omana u Beču, Austrija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 9. 2017
Dokumenta: Viza se od avgusta 2017. dobija na graničnom prelazu ili online
Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: -
Trajanje: -
Adresa: Embassy of the Sultanate Of Oman, Wahringerstrasse 2-4/24/25, 1090 Wien, Austria; Tel: +431/ 310 8643, 310 8644; Fax: +431/ 310 7268
Produženje: -
Napomena: Zahtev za vizu se predaje lično. Za grupna putovanja - zastupnik. Za službena putovanja postoji mogućnost direktnog kontaktiranja dotične firme ili organa. Podnosioci moraju putem faksa da dostave generalije iz pasoša. Rok izdavanja vize - 7 dana.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 9. 2017
Dokumenta: Viza se izdaje u Beču ili na ulasku u zemlju

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -

Doprineli: camisa10

(06. septembar 2009.) camisa10: Za dobijanje Omanske turističke vize potreban je tzv "sponzor" tj neko ko će Vas pozvati tamo i garantovati za Vas. To može biti pravno lice tj hotel u kome ste uplatili smeštaj ili neko fizičko lice-rezident Omana. Od dokumenata je potrebno poslati samo skeniranu prvu stranu pasoša i jednu fotografiju. Viza se uglavnom dobija na 3 meseca i košta 6 Omani Riala tj oko 16 U$D pri čemu dobijate kopiju vize na e-mail koju odštampate pa sa njom preuzimate pravu vizu na aerodromu na posebnom šalteru. Mislim da gradjani Srbije nisu na listi putnika koji mogu kupovati vizu na granici, bar ih ja ne videh na toj listi na aerodromu u Muskatu. Ovo je procedura koju sam ja prošao u novembru 2008 i martu 2009. Pozdrav

(11. januar 2011.) camisa10: Procedura za dobijanje vize je i dalje ista, državljani Srbije definitivno NE MOGU kupiti vizu na aerodromu u Muskatu (Makedonci i Hrvati mogu-provereno)