Dokumenta

Viza se od avgusta 2017. dobija na graničnom prelazu ili online.
Zvanični sajt za online prijavu : https://evisa.rop.gov.om/


Srpskim drzavljanima do 14 dana ne treba viza.
https://fm.gov.om/visitors/entry-visas/

Državljani Republike Hrvatske mogu ishoditi ulazne vize putem omanskih diplomatskih misija ili pri dolasku u Oman na graničnim prijelazima

-

-

Trošak

20 omani riala (52$)

-

-

-

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Za dodatna pitanja

Ambasada Sultanata Oman u Beču
Wahringerstrasse 2-4/24/25
1090 Wien, Austria
Tel: +431/ 310 8643, 310 8644; Fax: +431/ 310 7268

Währinger Straße 2-4/24-25
A-1090 Wien
AUSTRIJA
Tel: 00 43 1 31 08 643
Fax: 00 43 1 31 07 268

Kneza Višeslava 1/IV
Zagreb
HRVATSKA
Tel: +385 1 46 11 161; 46 11 163
Fax: +385 1 46 11 098; 45 50 303

Währinger Straße 2-4/24-25
A-1090 Wien
AUSTRIJA
Tel: 00 43 1 31 08 643
Fax: 00 43 1 31 07 268

www.rop.gov.om

Ambasada Omana u Beču, Austrija.

Telefon: + 431 3108643.

Produženje

Može se produžiti za još 30 dana. Kazna za prekoračenje je 10 rijala po danu.

Cena produženja je 20 omani riala (52$) ako se radi individualno, ili 25 omani riala (65$), ako se ide preko SANAD agencije, koja je posrednik. Za produženje vize, neophodno je kreirati nalog na zvaničnom sajtu, popuniti obrazac i priložiti kopije pasosa i pečata.

https://evisa.rop.gov.om/en/apply-for-a-visa

Na potvrdu se čeka nekoliko sati, koju cete dobiti putem emaila.

-

-

-

Napomena

Ukoliko se viza pribavlja online to se vrši putem https://evisa.rop.gov.om/

Supruge i deca državljana Srbije koji sami nisu državljani imaju pravo da dobiju vizu pod istim uslovima ukoliko putuju zajedno.

Nije potreban sponzor.

-

-


Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Omana u Beču, Austrija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 20. 5. 2022
Dokumenta: Viza se od avgusta 2017. dobija na graničnom prelazu ili online. Od 21. marta 2018. obavezno se vadi online na https://evisa.rop.gov.om/ Turistička viza za srpske državljane više nije potrebna za boravak do 10 dana - https://fm.gov.om/visitors/entry-visas/ Srpskim drzavljanima do 14 dana ne treba viza.
Produženje: Može se produžiti za još 30 dana. Kazna za prekoračenje je 10 rijala po danu.
Datum unosa: 17. 12. 2020
Dokumenta: Viza se od avgusta 2017. dobija na graničnom prelazu ili online. Od 21. marta 2018. obavezno se vadi online na https://evisa.rop.gov.om/ Turistička viza za srpske državljane više nije potrebna za boravak do 10 dana - https://fm.gov.om/visitors/entry-visas/
Datum unosa: 12. 3. 2018
Dokumenta: Viza se od avgusta 2017. dobija na graničnom prelazu ili online. Od 21. marta 2018. obavezno se vadi online na https://evisa.rop.gov.om/
Datum unosa: 2. 9. 2017
Dokumenta: Viza se od avgusta 2017. dobija na graničnom prelazu ili online
Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: -
Trajanje: -
Adresa: Embassy of the Sultanate Of Oman, Wahringerstrasse 2-4/24/25, 1090 Wien, Austria; Tel: +431/ 310 8643, 310 8644; Fax: +431/ 310 7268
Produženje: -
Napomena: Zahtev za vizu se predaje lično. Za grupna putovanja - zastupnik. Za službena putovanja postoji mogućnost direktnog kontaktiranja dotične firme ili organa. Podnosioci moraju putem faksa da dostave generalije iz pasoša. Rok izdavanja vize - 7 dana.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 9. 2017
Dokumenta: Viza se izdaje u Beču ili na ulasku u zemlju

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -