Dokumenta

Od 1. februara 2019. viza nije potrebna za boravak do 30 dana

Viza nije potrebna

Od 1. februara 2019. viza nije potrebna za boravak do 30 dana

Viza nije potrebna

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

30 dana

30 dana

30 dana

30 dana

Adresa

Za vize za duži boravak i više ulazaka obratiti se:

Embassy of the Republic of Uzbekistan in Austria
A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49 | Tel: +43-1 3153994 | Fax: +43-1 3153993 | E-mail: info@usbekistan.at

www.usbekistan.at/en/services/visa-tourists

Veleposlanstvo Republike Uzbekistan u Beču
Tel: 00 43 1 315 39 94; 00 43 1 315 39 95
Fax: 0043 1 315 39 93
embassy@usbekistan.at
A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49

Ambasada Republike Uzbekistan u Beču
Tel: 00 43 1 315 39 94; 00 43 1 315 39 95
Fax: 0043 1 315 39 93
embassy@usbekistan.at
A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49

Ministarstvo vanjskih poslova Uzbekistana

Adresa: 9, Uzbekistan Street, Tashkent, 100029

Tel: +(998 71) 233-64-75
Fax: +(998 71) 239-15-17

Konzularno: (+998 71) 233-45-01

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Ukoliko ne odsedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mesec dana košta 20$.
Za plaćanje formalnosti, treba obavezno imati račun menjanja novaca sa sobom (ne menjati novce na crno).

Ukoliko ne odsjedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mjesec dana košta 20$.
Za plaćanje formalnosti, treba obavezno imati račun mijenjanja novaca sa sobom (ne mijenjati novce na crno).

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 2. 2019
Napomena: Ukoliko ne odsedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mesec dana košta 20$. Za plaćanje formalnosti, treba obavezno imati račun menjanja novaca sa sobom (ne menjati novce na crno). Zahtev za vizu se predaje ne manje od 3 dana od planiranog puta, i razmatranje traje dva dana ne računajući dan predaje zahteva.
Datum unosa: 7. 1. 2019
Dokumenta: Od 1. februara 2019. viza nije potrebna za boravak do 30 dana Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Trošak: 20 USD
Trajanje: Viza je važeća 90 dana sa jednim ulaskom i boravkom do 30 dana.
Datum unosa: 7. 1. 2019
Dokumenta: Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Datum unosa: 25. 9. 2018
Adresa: Embassy of the Republic of Uzbekistan in Austria A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49 | Tel: +43-1 3153994 | Fax: +43-1 3153993 | E-mail: info@usbekistan.at http://www.usbekistan.at/en/services/visa-tourists
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana. Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Trošak: Vize sa jednim ulaskom u državu: - do 7 dana - EUR 60 - do 15 dana - EUR 70 - do 30 dana - EUR 80 - do 3 mjeseca - EUR 100 - do 6 mjeseci - EUR 140 - do 1 godine - EUR 180 - za svaki dodatnii ulazak u državu dodatnih: EUR 10 Vize sa mogućnošću višestrukog ulaska u državu (osim za građane SADa): - do 1 mjesec - EUR 80 (dostupno samo za austrijske građane) - do 6 mjeseci - EUR 170 - do 1 godine - EUR 270 Grupne vize (za grupu turista od 10 ili više osoba): - do 15 dana - EUR 15 po osobi - do 30 dana - EUR 25 po osobi - EUR 20 za grupu Tranzitna viza: - do 24 sata - EUR 30 - do 48 sati - EUR 35 - do 72 sata - EUR 40 - viza za dvostruki ulazak - EUR 50 (mogući neobjašnjivi dodatni troškovi pri izdavanju)
Trajanje: -
Produženje: - Produženje vize je vrlo jednostavan postupak, ako je za dobivanje vize bilo potrebno pozivno pismo. Osoba koja ga je pisala potpisuje ponovno istu izjavu i u roku od dva dana se ostvaruje produženje.
Napomena: Ukoliko ne odsedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mesec dana košta 20$. Za plaćanje formalnosti, treba obavezno imati račun menjanja novaca sa sobom (ne menjati novce na crno).
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana. Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz
Datum unosa: 8. 7. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana. Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://evisa.uz/
Datum unosa: 5. 2. 2018
Dokumenta: Od 10. februara 2018. više nije potrebno pozivno pismo niti vaučer. 1. Popunjava se i štampa formular na http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ 2. Pasoš koji važi 3 meseca duže od vize za koju se aplicira i ima jednu praznu stranicu, i kopije stranica pasoša 3. Uplata takse 4. Fotografija za pasoš prikačena na formular Viza se izdaje u roku od 3 do 6 dana.
Datum unosa: 5. 2. 2018
Trošak: Vize sa jednim ulaskom u državu:- do 7 dana - EUR 60- do 15 dana - EUR 70- do 30 dana - EUR 80- do 3 mjeseca - EUR 100- do 6 mjeseci - EUR 140- do 1 godine - EUR 180- za svaki ponovni ulazak u državu dodatnih: EUR 10 Vize sa mogućnošću višestrukog ulaska u državu (osim za građane SADa):- do 1 mjesec - EUR 80 (dostupno samo za austrijske građane)- do 6 mjeseci - EUR 170- do 1 godine - EUR 270Grupne vize (za grupu turista od 10 ili više osoba):- do 15 dana - EUR 15 po osobi- do 30 dana - EUR 25 po osobi- EUR 20 za grupu Transitna viza:- do 24 sata - EUR 30- do 48 sati - EUR 35- do 72 sata - EUR 40- viza za dvostruki ulazak - EUR 50(mogući neobjašnjivi dodatni troškovi pri izdavanju)
Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Adresa: Embassy of the Republic Of Uzbekistan, An. F.D. Roosevelt 99, 1050 Bruxelles, Belgique; Tel/Fax: +322/ 672 3767 Embassy of the Republic Uzbekistan in Austria A-1180 | Wien | Pötzleinsdorferstrasse 49 | Tel: +43-1 3153994 | Fax: +43-1 3153993 | E-mail: info@usbekistan.at
Datum unosa: 15. 5. 2014
Napomena: Ukoliko ne odsjedate u hotelu, nego preko CS-a ili slično, potrebno je u roku od tri dana provesti registraciju. Registracija za mjesec dana košta 20$.
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje)
Datum unosa: 15. 5. 2014
Napomena: -
Datum unosa: 24. 4. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 7 radnih dana.
Adresa: Embassy of the Republic Of Uzbekistan, An. F.D. Roosevelt 99, 1050 Bruxelles, Belgique; Tel/Fax: +322/ 672 3767

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 2. 2019
Dokumenta: https://e-visa.gov.uz/main
Trošak: 20$
Datum unosa: 25. 9. 2018
Dokumenta: Putovnica, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobivanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Trošak: Vize sa jednim ulaskom u državu:- do 7 dana - EUR 60- do 15 dana - EUR 70- do 30 dana - EUR 80- do 3 mjeseca - EUR 100- do 6 mjeseci - EUR 140- do 1 godine - EUR 180- za svaki ponovni ulazak u državu dodatnih: EUR 10Vize sa mogućnošću višestrukog ulaska u državu (osim za građane SADa):- do 1 mjesec - EUR 80 (dostupno samo za austrijske građane)- do 6 mjeseci - EUR 170- do 1 godine - EUR 270Grupne vize (za grupu turista od 10 ili više osoba):- do 15 dana - EUR 15 po osobi- do 30 dana - EUR 25 po osobi- EUR 20 za grupu Transitna viza:- do 24 sata - EUR 30- do 48 sati - EUR 35- do 72 sata - EUR 40- viza za dvostruki ulazak - EUR 50(mogući neobjašnjivi dodatni troškovi pri izdavanju)
Trajanje: -
Produženje: - Produženje vize je vrlo jednostavan postupak, ako je za dobivanje vize bilo potrebno pozivno pismo. Osoba koja ga je pisala potpisuje ponovno istu izjavu i u roku od dva dana se ostvaruje produženje.
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: Putovnica, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, pozivno pismo, dve fotografije. Redovna procedura za dobijanje vize - 10 radnih dana (moguće čekanje) Formular za vizu može se skinuti ovdje: http://www.usbekistan.at/publish/uk/article_15.shtml
Datum unosa: 15. 5. 2014
Adresa: Veleposlanstvo Republike Uzbekistan u Beču Tel: 00 43 1 315 39 94; 00 43 1 315 39 95 Fax: 0043 1 315 39 93 embassy@usbekistan.at
Napomena: -
Datum unosa: 15. 5. 2014
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 2. 2019
Dokumenta: Od 1. februara 2019. viza nije potrebna za boravak do 30 dana Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Trošak: 20$
Datum unosa: 25. 9. 2018
Dokumenta: Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Datum unosa: 25. 9. 2018
Trajanje: -
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 2. 2019
Dokumenta: Od 15. jula 2018. počinje da važi režim elektronskih viza koje se dobijaju preko https://e-visa.gov.uz/main
Trošak: 20$
Napomena:
Datum unosa: 25. 9. 2018
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA ; Diplomatska putna isprava: DA ; Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize potrebno je kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova Uzbekistana
Datum unosa: 25. 9. 2018
Trajanje: -
Datum unosa: 15. 7. 2018
Dokumenta: -
Datum unosa: 21. 8. 2014
Adresa: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA ; Diplomatska putna isprava: DA ; Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize potrebno je kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova Uzbekistana Adresa: 9, Uzbekistan Street, Tashkent, 100029 Tel: +(998 71) 233-64-75 Fax: +(998 71) 239-15-17 Konzularno: (+998 71) 233-45-01