Dokumenta

-

Od 1. srpnja 2013. državljani Hrvatske mogu ulaziti u Irsku i s osobnom iskaznicom.

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Fruškogorska 1/II, Beograd (kancelarija); Kosančićev venac 2/III, Beograd (poštanska adresa); tel.: 011/26-35-911; fax: 011-303-60-96;

e-mail: irlgov@eunet.rs web: foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx?id=8605

Konzulat, pon-pet 10h-12h.

Miramarska 23 (Eurocentar)
Zagreb

Tel: +385 1 63 10 025
Fax: +385 1 24 13 901

Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel: + (386 1) 300 8970

ljubljanaembassy@dfa.ie

Radno vrijeme: Ponedjeljak - četvrtak, 09:30 – 12:00 i 14:30 – 16:00

Ambasada Irske

Adresa: Bank Center, Granit Torony

1944 Budimpešta, Mađarska

Telefon: + 361 302 9600

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Nosiocima pasoša Republike Srbije sa britanskom turističkom vizom produženo važenje bezviznog režima za turistička putovanja u Republiku Irsku - Visa Waiver Programme

Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke

-

Državljani BiH mogu putovati u Irsku bez obaveze pribavljanja irske vize, ukoliko su u posjedu odgovarajućeg tipa vize Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, i najviše do 90 dana ili u okviru važenja izdate UK vize. Državljanima BiH koji su u posjedu tranzitnih viza, studentskih viza ili viza izdatih po osnovu porodičnog spajanja ili boravka na osnovu supružnika, ulazak nije dozvoljen bez prethodno pribavljene irske vize. Obaveza pribavljanja irske vize i dalje ostaje za državljane BiH ukoliko je u pitanju direktno putovanje u Irsku, a ne preko UK.

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: DA
Službena putna isprava: DA

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Irske u Budimpešti, Mađarska.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -

Doprineli: Bane