Dokumenta

Svi zahtevi moraju biti podneti preko https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx Za turističke posete bira se viza tip C a zatim se popunjava upitnik sa ličnim podacima, razlozima za posetu i pitanjima oko ranijih poseta (sa svim podacima o prethodnoj vizi), vašeg zanimanja, podacima o osobi kod koje eventualno idete u Irsku ili o tome da li imate nekog člana šire porodice u Irskoj, podaci o porodičnom statusu. Potrebno je da unesete i podatke iz pasoša, informacije o zaposlenju ili studiranju, o osobi sa kojom putujete i podatke o mestu gde ćete biti smešteni. Potrebno je dati i informacije o supruzi/suprugu uključujući podatke iz njihovog pasoša bez obzira da li putuju sa vama kao i podatke o deci.

Nakon podnošenja zahteva potrebno je da platite taksu i dostavite sledeća dokumenta (biće vam objašnjeno kako)

- dve fotografije u boji ne starije od 6 meseci. Ime i broj aplikacije moraju biti napisani na poleđini. Minimalna veličina je 35mm x 45mm, a maksimalna 38mm x 50mm.
- pasoš i fotokopija svih strana svih prethodnih pasoša.
- potpisano pismo u kom se navode razlozi posete Irskoj, dužinu planiranog boravka, detalji o planiranom mestu boravka i izjavu da ćete poštovati uslove vize, da nećete tražiti pomoć države i da ćete napustiti Irsku pre isteka dozvoljenog boravka u njoj.

Dokazi o smeštaju

- dokaze o smeštaju poput rezervacije, potvrde aranžmana u agenciji, izjave davaoca privatnog smeštaja u kojoj se navodi da prihvata da boravite kod njega.
- itinerer, ukoliko ga imate, sa rezervacijom ekskurzija, privatnu e-mail prepisku oko planova za put i rezervacije preko agencija.

Finansije

- aktuelan izvod sa računa iz banke koji pokazuje sve uplate i isplate sa računa u prethodnih šest meseci i ovo mora biti priloženo od strane svakog aplikanta bez obzira na to ko snosi troškove puta.
- izvod iz banke mora biti na zvaničnom memorandumu banke a ne sa e-bankinga i mora sadržati vaše ime, adresu, broj računa i tip računa
- ukoliko se radi o štednom računu uz izvod se mora priložiti prateće pismo banke da se ne radi o oročenim sredstvima
- bilo kakve veće uplate moraju biti objašnjene
- ukoliko treća strana pokriva troškove morate objasniti kako ste povezani sa tom osobom
- ne postoji određen iznos na osnovu kog se viza odobrava ili odbija već službenik odlučuje na osnovu celokupnog slučaja

Dokazi o razlozima zbog kojih morate da se vratite u državu stalnog prebivališta

- potrebno je dostaviti dokaze o jakim porodičnin, društvenim ili poslovnim vezama sa državom prebivališta kako biste zadovoljili službenika da planirate da napustite Irsku na dan ili pre planiranog datuma napuštanja Irske. Vaša je odgovornost da dostavite dokaze a oni moraju biti u dokumentovanom obliku koji službenik može da proveri.
- primeri dokaza su - za zaposlene 3 poslednje plate i pismo od poslodavca gde se navodi koliko dugo ste zaposleni, odobrenje za godišnji odmor sa datumima i datum povratka na posao; za studente pismo ustanove na kojoj studirate gde je napisano šta studirate, od kada ste student i koliko traju studije te da li imate obaveze kojima morate da se vratite nakon boravka u Irskoj; dokazi da imate porodične veze sa državom su izvod iz matične knjige venčanih i izvodi iz matične knjige rođenih za maloletnu decu; dokaz o posedovanju nekretnina za sve. Svi dokazi moraju biti na zvaničnim memorandumima sa punim kontakt detaljima (punu poštansku adresu, ime nadležnog kontakta i zvanje, broj telefona koji mora biti fiksni broj, sajt i e-mail adresu koja ne sme biti na besplatnim serverima poput Yahooa i Hotmaila) preko kojih podneti dokaz može biti proveren.

Osiguranje

- dokaz o zdravstvenom ili putnom osiguranju ne mora da se preda uz zahtev ali može biti tražen pre donošenja konačne odluke o vizi.
- ukoliko je viza odobrena pri ulasku u Irsku morate obavezno imati dokaz uplaćenog zdravstvenog ili putnog osiguranja bez kog ne možete ući u Irsku.

Prethodni zahtevi za vize

- ukoliko ste prethodno odbijeni za vizu bilo koje države morate dostaviti informacije o tome kao i zvaničnu odbijenicu te države. Ukoliko sami ne dostavite ovo zahtev će biti odbijen.

Maloletna deca

- ukoliko se zahtev podnosi za dete ispod 18 godina mora se priložiti i izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko dete putuje samo ili sa nekim ko nije roditelj mora postojati pismeno odobrenje oba roditelja uz kopiju njihovih ličnih dokumenata na kojima se vidi potpis, ukoliko putuje sa jednim roditeljem potrebno je odobrenje drugog roditelja sa kopijom ličnih dokumenata na kojima se vidi potpis ili ukoliko roditelj sa kojim dete putuje ima jedinstveno starateljstvo onda je potrebno dostaviti sudsku presudu. Svi članovi porodice koji putuju u Irsku podnose zasebne zahteve.

Originali i prevodi

Sva predata dokumenta moraju biti originali. Kod sebe morate imati kopije dokumenata koja ste predali. Originali izvoda iz matične knjige će vam biti vraćeni dok originali izvoda iz banke i ostala pisma neće. Ukoliko želite da vam neki dokument tog tipa ipak bude vraćen to navedite u zahtevu.

Sva dokumenta moraju biti ili na engleskom ili prevedena na engleski od strane tumača koji potpisuje da se radi o tačnom prevodu, datum prevoda, njegovo ime i kontakt.

Od 1. srpnja 2013. državljani Hrvatske mogu ulaziti u Irsku i s osobnom iskaznicom.

Državljanima Bosne i Hercegovine potrebna je viza za Irsku.

Svi zahtevi moraju biti podneti preko https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx Za turističke posete bira se viza tip C a zatim se popunjava upitnik sa ličnim podacima, razlozima za posetu i pitanjima oko ranijih poseta (sa svim podacima o prethodnoj vizi), vašeg zanimanja, podacima o osobi kod koje eventualno idete u Irsku ili o tome da li imate nekog člana šire porodice u Irskoj, podaci o porodičnom statusu. Potrebno je da unesete i podatke iz pasoša, informacije o zaposlenju ili studiranju, o osobi sa kojom putujete i podatke o mestu gde ćete biti smešteni. Potrebno je dati i informacije o supruzi/suprugu uključujući podatke iz njihovog pasoša bez obzira da li putuju sa vama kao i podatke o deci.

Nakon podnošenja zahteva potrebno je da platite taksu i dostavite sledeća dokumenta (biće vam objašnjeno kako)

- dve fotografije u boji ne starije od 6 meseci. Ime i broj aplikacije moraju biti napisani na poleđini. Minimalna veličina je 35mm x 45mm, a maksimalna 38mm x 50mm.
- pasoš i fotokopija svih strana svih prethodnih pasoša.
- potpisano pismo u kom se navode razlozi posete Irskoj, dužinu planiranog boravka, detalji o planiranom mestu boravka i izjavu da ćete poštovati uslove vize, da nećete tražiti pomoć države i da ćete napustiti Irsku pre isteka dozvoljenog boravka u njoj.

Dokazi o smeštaju

- dokaze o smeštaju poput rezervacije, potvrde aranžmana u agenciji, izjave davaoca privatnog smeštaja u kojoj se navodi da prihvata da boravite kod njega.
- itinerer, ukoliko ga imate, sa rezervacijom ekskurzija, privatnu e-mail prepisku oko planova za put i rezervacije preko agencija.

Finansije

- aktuelan izvod sa računa iz banke koji pokazuje sve uplate i isplate sa računa u prethodnih šest meseci i ovo mora biti priloženo od strane svakog aplikanta bez obzira na to ko snosi troškove puta.
- izvod iz banke mora biti na zvaničnom memorandumu banke a ne sa e-bankinga i mora sadržati vaše ime, adresu, broj računa i tip računa
- ukoliko se radi o štednom računu uz izvod se mora priložiti prateće pismo banke da se ne radi o oročenim sredstvima
- bilo kakve veće uplate moraju biti objašnjene
- ukoliko treća strana pokriva troškove morate objasniti kako ste povezani sa tom osobom
- ne postoji određen iznos na osnovu kog se viza odobrava ili odbija već službenik odlučuje na osnovu celokupnog slučaja

Dokazi o razlozima zbog kojih morate da se vratite u državu stalnog prebivališta

- potrebno je dostaviti dokaze o jakim porodičnin, društvenim ili poslovnim vezama sa državom prebivališta kako biste zadovoljili službenika da planirate da napustite Irsku na dan ili pre planiranog datuma napuštanja Irske. Vaša je odgovornost da dostavite dokaze a oni moraju biti u dokumentovanom obliku koji službenik može da proveri.
- primeri dokaza su - za zaposlene 3 poslednje plate i pismo od poslodavca gde se navodi koliko dugo ste zaposleni, odobrenje za godišnji odmor sa datumima i datum povratka na posao; za studente pismo ustanove na kojoj studirate gde je napisano šta studirate, od kada ste student i koliko traju studije te da li imate obaveze kojima morate da se vratite nakon boravka u Irskoj; dokazi da imate porodične veze sa državom su izvod iz matične knjige venčanih i izvodi iz matične knjige rođenih za maloletnu decu; dokaz o posedovanju nekretnina za sve. Svi dokazi moraju biti na zvaničnim memorandumima sa punim kontakt detaljima (punu poštansku adresu, ime nadležnog kontakta i zvanje, broj telefona koji mora biti fiksni broj, sajt i e-mail adresu koja ne sme biti na besplatnim serverima poput Yahooa i Hotmaila) preko kojih podneti dokaz može biti proveren.

Osiguranje

- dokaz o zdravstvenom ili putnom osiguranju ne mora da se preda uz zahtev ali može biti tražen pre donošenja konačne odluke o vizi.
- ukoliko je viza odobrena pri ulasku u Irsku morate obavezno imati dokaz uplaćenog zdravstvenog ili putnog osiguranja bez kog ne možete ući u Irsku.

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu za Irsku. Pogledati informaciju za državljane Srbije, jer važe ista pravila, posebno u odnosu na posjedovanje britanske vize.

1. Proces se za počinje popunjavanjem onlajn formulara: https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx

2. Potom prikupljate dokumentaciju koja će biti navedena u formularu (za detaljnije informacije, pogledajte podatke za Srbiju).

3. Dokumentacija se šalje poštom na adresu:
Embassy of Ireland
Budapest 1054
Szabadsag ter 7
Bank Center, Platina Tower, VI. Floor

Trošak

Viza košta €60 za jedan ulazak a €100 za više ulazaka. Međutim Srbija se nalazi na spisku država koje su izuzete od plaćanja takse. Međutim počasni konzul u Beogradu naplaćuje svoju uslugu prosleđivanja dokumentacije u istom iznosu.
U slučaju da za vizu aplicirate van Srbije, onda ne plaćate taksu.

-

40 EUR

Single - €60
Multi - €100

Trajanje

do 90 dana

-

do 90 dana

do 90 dana

Adresa

Počasni konzulat u Beogradu

Kosančićev venac 2/4, Beograd; tel: 011/26-37-667; e-mail: irishconsulatebg@yahoo.com
Radno vreme konzulata: pon-pet 10h-12h.

Nadležna ambasada u Atini

Embassy of Ireland
7 Leoforas Vasileos
Konstantinou
106 74 Athens
Greece

Tel: +30 210 723 2771 / +30 210 723 2772
Fax: +30 210 729 3383

https://www.dfa.ie/irish-embassy/greece/contact-us/

Miramarska 23 (Eurocentar)
Zagreb

Tel: +385 1 62 78 920
Fax: +385 1 3877 221

Ambasada Republike Irske
Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel: + (386 1) 300 8970
ljubljanaembassy@dfa.ie
https://www.dfa.ie/irish-embassy/slovenia/

Radno vrijeme: Ponedjeljak - četvrtak, 09:30 – 12:00 i 14:30 – 16:00

Ambasada Irske u Budimpešti
Budapest 1054
Szabadsag ter 7
Bank Center, Platina Tower, VI. Floor
Tel. +36-1-301-4960
Sajt: www.embassyofireland.hu/

Stranica za kontakt: https://www.dfa.ie/irish-embassy/hungary/contact-us/

Produženje

Ne

-

-

-

Napomena

Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke vize.

Vizu za više ulazaka možete podneti ukoliko već imate dve irske vize čije ste uslove poštovali ili ukoliko dostavite dokaze da ćete morati da putujete u i iz Irske često zbog poslovnih sastanaka.

Ako aplicirate za long term vizu, podnesite zahtev dovoljno unapred, procedura TRAJE! Moze vam se lako desiti da traje i duže od 3 meseca. I imajte u vidu da sve to vreme nemate pasos kod sebe.

Program je bio suspendovan kao jedna od mera za restrikcije putovanja kao reakcija na pandemiju COVID-19. Program je nastavljen od 31. oktobra 2021. i građani Srbije sa validnom vizom Ujedinjenog Kraljevstva, pod uslovima (vidi prvi pasus) mogu da putuju u Irsku. Više informacija na: https://www.irishimmigration.ie/resumption-of-the-short-stay-visa-waiver-programme/.

(Ova objava više ne važi: Od 10.07.2020. godine suspendovana je mogućnost da državljani Srbije putuju u Republiku Irsku sa validiranom vizom Velike Britanije. Program je suspendovan kao jedna od mera restrikcije putovanja, sa ciljem suzbijanja pandemije COVID-19, na godinu dana. Postoji mogućnost i da se ova pogodnost trajno ukine. Više informacija na linku: www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/PR20000007)

-

Državljani BiH mogu putovati u Irsku bez obaveze pribavljanja irske vize, ukoliko su u posjedu odgovarajućeg tipa vize Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, i najviše do 90 dana ili u okviru važenja izdate UK vize. Državljanima BiH koji su u posjedu tranzitnih viza, studentskih viza ili viza izdatih po osnovu porodičnog spajanja ili boravka na osnovu supružnika, ulazak nije dozvoljen bez prethodno pribavljene irske vize. Obaveza pribavljanja irske vize i dalje ostaje za državljane BiH ukoliko je u pitanju direktno putovanje u Irsku, a ne preko UK.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Irske u Budimpešti, Mađarska. Na njihovom sajtu eksplicitno je navedeno da pokrivaju i Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju. Međutim, na drugoj stranici istog sajta kaže se da se vize izdaju samo onima koji imaju boravište u Mađarskoj.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 9. 2020
Napomena: Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke vize. Vizu za više ulazaka možete podneti ukoliko već imate dve irske vize čije ste uslove poštovali ili ukoliko dostavite dokaze da ćete morati da putujete u i iz Irske često zbog poslovnih sastanaka. Ako aplicirate za long term vizu, podnesite zahtev dovoljno unapred, procedura TRAJE! Moze vam se lako desiti da traje i duže od 3 meseca. I imajte u vidu da sve to vreme nemate pasos kod sebe. Od 10.07.2020. godine suspendovana je mogućnost da državljani Srbije putuju u Republiku Irsku sa validiranom vizom Velike Britanije. Program je suspendovan kao jedna od mera restrikcije putovanja, sa ciljem suzbijanja pandemije COVID-19, na godinu dana. Postoji mogućnost i da se ova pogodnost trajno ukine. Više informacija na linku: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/PR20000007
Datum unosa: 12. 2. 2020
Napomena: Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke vize. Vizu za više ulazaka možete podneti ukoliko već imate dve irske vize čije ste uslove poštovali ili ukoliko dostavite dokaze da ćete morati da putujete u i iz Irske često zbog poslovnih sastanaka. Ako aplicirate za long term vizu, podnesite zahtev dovoljno unapred, procedura TRAJE! Moze vam se lako desiti da traje i duže od 3 meseca. I imajte u vidu da sve to vreme nemate pasos kod sebe.
Datum unosa: 24. 11. 2019
Napomena: Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke vize. Vizu za više ulazaka možete podneti ukoliko već imate dve irske vize čije ste uslove poštovali ili ukoliko dostavite dokaze da ćete morati da putujete u i iz Irske često zbog poslovnih sastanaka. Ako aplicirate za long term vizu, podnesite zahtev dovoljno unapred, procedura TRAJE! Moze vam se lako desiti da traje i duže od 3 meseca. I imajte u vidu da sve to vreme nemate pasos kod sebe. Nije moguce uci u Irsku sa britanskom turistickom vizom, osim direktno iz Britanije.
Datum unosa: 12. 9. 2017
Napomena: Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke vize. Vizu za više ulazaka možete podneti ukoliko već imate dve irske vize čije ste uslove poštovali ili ukoliko dostavite dokaze da ćete morati da putujete u i iz Irske često zbog poslovnih sastanaka. Ako aplicirate za long term vizu, podnesite zahtev dovoljno unapred, procedura TRAJE! Moze vam se lako desiti da traje i duže od 3 meseca. I imajte u vidu da sve to vreme nemate pasos kod sebe.
Datum unosa: 25. 10. 2016
Adresa: Počasni konzulat u Beogradu Kosančićev venac 2/4, Beograd; tel.: 011/26-37-667; e-mail: irishconsulatebg@yahoo.com Konzulat, pon-pet 10h-12h. Nadležna ambasada u Atini Embassy of Ireland 7 Leoforas Vasileos Konstantinou 106 74 Athens Greece Tel: +30 210 723 2771 / +30 210 723 2772 Fax: +30 210 729 3383 https://www.dfa.ie/irish-embassy/greece/contact-us/
Datum unosa: 11. 9. 2015
Adresa: Počasni konzulat u Beogradu Fruškogorska 1/II, Beograd (kancelarija); Kosančićev venac 2/III, Beograd (poštanska adresa); tel.: 011/26-35-911; fax: 011-303-60-96; e-mail: irishconsulatebg@yahoo.com Konzulat, pon-pet 10h-12h. Nadležna ambasada u Atini Embassy of Ireland 7 Leoforas Vasileos Konstantinou 106 74 Athens Greece Tel: +30 210 723 2771 / +30 210 723 2772 Fax: +30 210 729 3383 https://www.dfa.ie/irish-embassy/greece/contact-us/
Datum unosa: 27. 8. 2015
Trošak: Viza košta €60 za jedan ulazak a €100 za više ulazaka. Međutim Srbija se nalazi na spisku država koje su izuzete od plaćanja takse. Međutim počasni konzul u Beogradu naplaćuje svoju uslugu prosleđivanja dokumentacije u istom iznosu.
Napomena: Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke vize. Vizu za više ulazaka možete podneti ukoliko već imate dve irske vize čije ste uslove poštovali ili ukoliko dostavite dokaze da ćete morati da putujete u i iz Irske često zbog poslovnih sastanaka.
Datum unosa: 27. 8. 2015
Produženje: -
Datum unosa: 27. 8. 2015
Dokumenta: Svi zahtevi moraju biti podneti preko https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx Za turističke posete bira se viza tip C a zatim se popunjava upitnik sa ličnim podacima, razlozima za posetu i pitanjima oko ranijih poseta (sa svim podacima o prethodnoj vizi), vašeg zanimanja, podacima o osobi kod koje eventualno idete u Irsku ili o tome da li imate nekog člana šire porodice u Irskoj, podaci o porodičnom statusu. Potrebno je da unesete i podatke iz pasoša, informacije o zaposlenju ili studiranju, o osobi sa kojom putujete i podatke o mestu gde ćete biti smešteni. Potrebno je dati i informacije o supruzi/suprugu uključujući podatke iz njihovog pasoša bez obzira da li putuju sa vama kao i podatke o deci. Nakon podnošenja zahteva potrebno je da platite taksu i dostavite sledeća dokumenta (biće vam objašnjeno kako) - dve fotografije u boji ne starije od 6 meseci. Ime i broj aplikacije moraju biti napisani na poleđini. Minimalna veličina je 35mm x 45mm, a maksimalna 38mm x 50mm. - pasoš i fotokopija svih strana svih prethodnih pasoša. - potpisano pismo u kom se navode razlozi posete Irskoj, dužinu planiranog boravka, detalji o planiranom mestu boravka i izjavu da ćete poštovati uslove vize, da nećete tražiti pomoć države i da ćete napustiti Irsku pre isteka dozvoljenog boravka u njoj. Dokazi o smeštaju - dokaze o smeštaju poput rezervacije, potvrde aranžmana u agenciji, izjave davaoca privatnog smeštaja u kojoj se navodi da prihvata da boravite kod njega. - itinerer, ukoliko ga imate, sa rezervacijom ekskurzija, privatnu e-mail prepisku oko planova za put i rezervacije preko agencija. Finansije - aktuelan izvod sa računa iz banke koji pokazuje sve uplate i isplate sa računa u prethodnih šest meseci i ovo mora biti priloženo od strane svakog aplikanta bez obzira na to ko snosi troškove puta. - izvod iz banke mora biti na zvaničnom memorandumu banke a ne sa e-bankinga i mora sadržati vaše ime, adresu, broj računa i tip računa - ukoliko se radi o štednom računu uz izvod se mora priložiti prateće pismo banke da se ne radi o oročenim sredstvima - bilo kakve veće uplate moraju biti objašnjene - ukoliko treća strana pokriva troškove morate objasniti kako ste povezani sa tom osobom - ne postoji određen iznos na osnovu kog se viza odobrava ili odbija već službenik odlučuje na osnovu celokupnog slučaja Dokazi o razlozima zbog kojih morate da se vratite u državu stalnog prebivališta - potrebno je dostaviti dokaze o jakim porodičnin, društvenim ili poslovnim vezama sa državom prebivališta kako biste zadovoljili službenika da planirate da napustite Irsku na dan ili pre planiranog datuma napuštanja Irske. Vaša je odgovornost da dostavite dokaze a oni moraju biti u dokumentovanom obliku koji službenik može da proveri. - primeri dokaza su - za zaposlene 3 poslednje plate i pismo od poslodavca gde se navodi koliko dugo ste zaposleni, odobrenje za godišnji odmor sa datumima i datum povratka na posao; za studente pismo ustanove na kojoj studirate gde je napisano šta studirate, od kada ste student i koliko traju studije te da li imate obaveze kojima morate da se vratite nakon boravka u Irskoj; dokazi da imate porodične veze sa državom su izvod iz matične knjige venčanih i izvodi iz matične knjige rođenih za maloletnu decu; dokaz o posedovanju nekretnina za sve. Svi dokazi moraju biti na zvaničnim memorandumima sa punim kontakt detaljima (punu poštansku adresu, ime nadležnog kontakta i zvanje, broj telefona koji mora biti fiksni broj, sajt i e-mail adresu koja ne sme biti na besplatnim serverima poput Yahooa i Hotmaila) preko kojih podneti dokaz može biti proveren. Osiguranje - dokaz o zdravstvenom ili putnom osiguranju ne mora da se preda uz zahtev ali može biti tražen pre donošenja konačne odluke o vizi. - ukoliko je viza odobrena pri ulasku u Irsku morate obavezno imati dokaz uplaćenog zdravstvenog ili putnog osiguranja bez kog ne možete ući u Irsku. Prethodni zahtevi za vize - ukoliko ste prethodno odbijeni za vizu bilo koje države morate dostaviti informacije o tome kao i zvaničnu odbijenicu te države. Ukoliko sami ne dostavite ovo zahtev će biti odbijen. - ukoliko se zahtev podnosi za dete ispod 18 godina mora se priložiti i izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko dete putuje samo ili sa nekim ko nije roditelj mora postojati pismeno odobrenje oba roditelja uz kopiju njihovih ličnih dokumenata na kojima se vidi potpis, ukoliko putuje sa jednim roditeljem potrebno je odobrenje drugog roditelja sa kopijom ličnih dokumenata na kojima se vidi potpis ili ukoliko roditelj sa kojim dete putuje ima jedinstveno starateljstvo onda je potrebno dostaviti sudsku presudu. Svi članovi porodice koji putuju u Irsku podnose zasebne zahteve. Sva predata dokumenta moraju biti originali. Kod sebe morate imati kopije dokumenata koja ste predali. Originali izvoda iz matične knjige će vam biti vraćeni dok originali izvoda iz banke i ostala pisma neće. Ukoliko želite da vam neki dokument tog tipa ipak bude vraćen to navedite u zahtevu. Sva dokumenta moraju biti ili na engleskom ili prevedena na engleski od strane tumača koji potpisuje da se radi o tačnom prevodu, datum prevoda, njegovo ime i kontakt. Vizu za više ulazaka možete podneti ukoliko već imate dve irske vize čije ste uslove poštovali ili ukoliko dostavite dokaze da ćete morati da putujete u i iz Irske često zbog poslovnih sastanaka.
Napomena: Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke vize.
Datum unosa: 27. 8. 2015
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Fruškogorska 1/II, Beograd (kancelarija); Kosančićev venac 2/III, Beograd (poštanska adresa); tel.: 011/26-35-911; fax: 011-303-60-96; e-mail: irlgov@eunet.rs web: http://foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx?id=8605 Konzulat, pon-pet 10h-12h.
Napomena: Nosiocima pasoša Republike Srbije sa britanskom turističkom vizom produženo važenje bezviznog režima za turistička putovanja u Republiku Irsku - Visa Waiver Programme Od 01.07.2011. godine državljani Srbije mogu da posećuju Republiku Irsku u bezviznom režimu, ukoliko imaju turističku vizu, odnosno vizu za kraći boravak u Velikoj Britaniji. Za ovaj režim je važno ukazati da posetioci iz zemalja koje obuhvata ovaj program, moraju prvo da posete Veliku Britaniju, da bi bez vize mogli da uđu u Republiku Irsku. Ukoliko izdata britanska viza nije validirana (što znači da putnik nije prošao britansku graničnu kontrolu), nije moguć ulazak u Republiku Irsku bez vize. U tom slučaju je potrebno pribaviti irsku vizu. Ako se radi o vizi sa više ulazaka, nakon prvog ulaska u Veliku Britaniju, moguće je posebno putovati u Republiku Irsku. Boravak u Republici Irskoj može biti do 90 dana, odnosno do isteka britanske turističke
Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 10. 2016
Adresa: Miramarska 23 (Eurocentar) Zagreb Tel: +385 1 63 10 025 Fax: +385 1 24 13 901

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 3. 2019
Adresa: Ambasada Republike Irske Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6 1000 Ljubljana Slovenia Tel: + (386 1) 300 8970 ljubljanaembassy@dfa.ie Radno vrijeme: Ponedjeljak - četvrtak, 09:30 – 12:00 i 14:30 – 16:00
Datum unosa: 2. 3. 2019
Dokumenta: Državljanima Bosne i Hercegovine potrebna je viza za Irsku. Za više informacija pogledati podatke za Srbiju.
Trošak: -
Trajanje: -
Datum unosa: 24. 2. 2019
Dokumenta: -
Adresa: Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6 1000 Ljubljana Slovenia Tel: + (386 1) 300 8970 ljubljanaembassy@dfa.ie Radno vrijeme: Ponedjeljak - četvrtak, 09:30 – 12:00 i 14:30 – 16:00

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 3. 2019
Dokumenta: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu za Irsku. 1. Proces se za počinje popunjavanjem onlajn formulara: https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx 2. Potom prikupljate dokumentaciju koja će biti navedena u formularu (za detaljnije informacije, pogledajte podatke za Srbiju). 3. Dokumentacija se šalje poštom na adresu: Embassy of Ireland Budapest 1054 Szabadsag ter 7 Bank Center, Platina Tower, VI. Floor
Datum unosa: 2. 3. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Irske Adresa: Bank Center, Granit Torony 1944 Budimpešta, Mađarska Telefon: + 361 302 9600
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Irske u Budimpešti, Mađarska.
Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -