Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Andoru.

Hrvatskim državljanima viza nije potrebna za turističke i poslovne posjete.

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

-

Ministry of Foreign Affairs
C/Prat de la Creu, 62-64 - AD500 Andorra la Vella
Principality of Andorra

Tel: +37 6 875 704
Fax: +37 6 869 559

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Andoru diplomatski pokriva ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd;

tel.: 011/636-200, 011/636-311, 011/635-715, 011/302-3500;

fax: 011/636-274, 011/302-3510;

viza odeljenje: tel.: 011/639-959, 011/302-3591;

fax: 011/636-799, 011/302-3560

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u veleposlanstvima Francuske ili Španjolske.

-

Državljani Crne Gore mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Andori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Napomena: -