Dokumenta

1. Zahtev se predaje lično. Zahtev za izdavanja vize možete skinuti ovde embamex.sre.gob.mx/serbia/images/pdf/solicitud%20de%20visa.pdf
Zahtev skinite sa sajta ambasade pošto je ovo stariji formular.

2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu i sa službenim pečatom preduzeća u kojem je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog.

3. Original potvrde banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg racuna na koji se uplaćuje licni dohodak za period od poslednjih godinu dana, oba sa potpisom i pečatom banke.

4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu, ukoliko je poseduje.

5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju, ukoliko je poseduje.

6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa podacima i sa izdatim vizama. Ukoliko je pasoš nov, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama.

7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš.

8. Rezervaciju povratne avionske karte.

Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Učenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tačke 2 - 5).

Napomena: Viza za Meksiko nije potrebna ukoliko posedujete bilo kakvu važeću vizu SAD! Biće neophodno samo da se popuni Višenamenska Migratorna Forma (FMM), koja će biti uručena pre ulaska u avion za Meksiko, ili po dolasku u Meksiko.

Viza nije potrebna za turističku posjetu

-

-

Trošak

Turistička viza je besplatna

-

$36.00

-

Trajanje

Turistička viza se izdaje na period od 10 godina sa više ulazaka i izlazaka. Sa svakim ulaskom u Meksiko maksimalno trajanje turističkog boravka je 6 meseci.

-

-

-

Adresa

Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana.

Ljutice Bogdana 5, Beograd;

tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013;

sajt: https://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/

radno vreme: pon-pet 09h-17h

Mlinovi 81
Zagreb

Tel: +385 1 4674 338
Fax: +385 1 4636 285

Ljutice Bogdana 5
Beograd
Srbija

Tel: +381 11 367 41 70, +381 11 367 41 71, +381 11 367 50 12

embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 08:00 – 17:00

Ambasada Meksika

Adresa ambasade: Knez Mihailova 10
Beograd, Republika Srbija

Telefon: + 381 11 638 111.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Neophodno je pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije.

Nezaposleni ne mogu da dobiju vizu ukoliko nisu studenti - embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/nedoumice/9-konzularne-usluge/106-o-vizama

Na intervjuu se postavljaju pitanja o ekonomskoj solvenciji i svrsi putovanja. Nakon toga se uzimaju biometrijski podaci (slikanje i uzimanje elektronskih otisaka i otisaka u mastilu).

U slučaju dece, maloletnika ili osoba koje su pod pravnim
starateljstvom, po građanskom zakonu moraju da predaju zahtev za vizu potpisan od strane majke i oca, ili od strane onog lica koji je pravni staratelj ili tutor. Ukoliko predaju zahtev potpisan od strane jednog roditelja, moraju da predaju overeno ovlašćenje drugog roditelja kojim on odobrava traženje vize. Ukoliko se pojave sami ili u pratnji trećeg punoletnog lica, moraju da predaju odobrenje
overeno od strane notara ili od strane druge ovlašćene inistitucije u kojem se navodi da su roditelji ili staratelji saglasni. U slučaju maloletnih lica, potpis treba da bude od strane oba roditelja, ili pravnog staratelja.

Za državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Crne Gore troškovi vize iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERIČKIH DOLARA) i plaća se isključivo u američkim dolarima u ambasadi.

(2018) U Meksiko možete ući ako posedujete bilo koju kategoriju vize SAD. (Ja imam C1/D, tranzitnu vizu SAD.) Kada izlazite iz Meksika, treba da platite taksu, 533 MXN.

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Meksika u Beogradu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 19. 1. 2018
Napomena: Neophodno je pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Nezaposleni ne mogu da dobiju vizu ukoliko nisu studenti - http://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/nedoumice/9-konzularne-usluge/106-o-vizama Na intervjuu se postavljaju pitanja o ekonomskoj solvenciji i svrsi putovanja. Nakon toga se uzimaju biometrijski podaci (slikanje i uzimanje elektronskih otisaka i otisaka u mastilu). U slučaju dece, maloletnika ili osoba koje su pod pravnim starateljstvom, po građanskom zakonu moraju da predaju zahtev za vizu potpisan od strane majke i oca, ili od strane onog lica koji je pravni staratelj ili tutor. Ukoliko predaju zahtev potpisan od strane jednog roditelja, moraju da predaju overeno ovlašćenje drugog roditelja kojim on odobrava traženje vize. Ukoliko se pojave sami ili u pratnji trećeg punoletnog lica, moraju da predaju odobrenje overeno od strane notara ili od strane druge ovlašćene inistitucije u kojem se navodi da su roditelji ili staratelji saglasni. U slučaju maloletnih lica, potpis treba da bude od strane oba roditelja, ili pravnog staratelja. Za državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Crne Gore troškovi vize iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERIČKIH DOLARA) i plaća se isključivo u američkim dolarima u ambasadi.
Datum unosa: 28. 6. 2017
Dokumenta: 1. Zahtev se predaje lično. Zahtev za izdavanja vize možete skinuti ovde http://embamex.sre.gob.mx/serbia/images/pdf/solicitud%20de%20visa.pdf 2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu i sa službenim pečatom preduzeća u kojem je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog. 3. Original potvrde banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg racuna na koji se uplaćuje licni dohodak za period od poslednjih godinu dana, oba sa potpisom i pečatom banke. 4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu, ukoliko je poseduje. 5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju, ukoliko je poseduje. 6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa podacima i sa izdatim vizama. Ukoliko je pasoš nov, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama. 7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš. 8. Rezervaciju povratne avionske karte. Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Učenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tačke 2 - 5). Napomena: Viza za Meksiko nije potrebna ukoliko posedujete bilo kakvu važeću vizu SAD! Biće neophodno samo da se popuni Višenamenska Migratorna Forma (FMM), koja će biti uručena pre ulaska u avion za Meksiko, ili po dolasku u Meksiko.
Datum unosa: 16. 2. 2017
Adresa: Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana. Ljutice Bogdana 5, Beograd; tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013; sajt: https://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/ radno vreme: pon-pet 09h-13h
Datum unosa: 22. 8. 2014
Adresa: Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana. Ljutice Bogdana 5, Beograd; tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013; sajt: http://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/pocetna-stranica radno vreme: pon-pet 09h-13h
Datum unosa: 4. 7. 2014
Dokumenta: 1. Zahtev se predaje lično. Zahtev za izdavanja vize možete skinuti ovde 2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu i sa službenim pečatom preduzeća u kojem je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog. 3. Potvrdu banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i analitičku karticu sa promenama i stanjem računa za period od poslednjih godinu dana. 4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu, ukoliko je poseduje. 5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju, ukoliko je poseduje. 6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa podacima i sa izdatim vizama. 7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš. 8. Rezervaciju povratne avionske karte. Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Učenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tačke 2 - 5). Napomena: Viza za Meksiko nije potrebna ukoliko posedujete bilo kakvu Američku važeću vizu!
Trajanje: Turistička viza se izdaje na period od 10 godina
Adresa: Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana. Ljutice Bogdana 5, Beograd; tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013; sajt: www.mexican-embassy.org.rs radno vreme: pon-pet 09h-15h
Napomena: Pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Za državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Crne Gore troškovi vize iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERIČKIH DOLARA)

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 7. 2014
Trošak: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 4. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -

Doprineli: Slobodan, Marko, Saša, Radmilo, Milan, Maja, tode, Ivan, Antonio, vesela

(12. maj 2008.) Saša: Ako imate američku zelenu kartu, nije vam potrebna viza za Meksiko. Ako želite da putujete iz SAD u Meksiko autobusom ili kolima, često vas na granici niko ni ne zaustavlja. Zeleni signal znači prolazak bez zaustavljanja, a crveni se uključuje ponekad, nasumično, što znači da morate da se zaustavite radi kontrole pasoša i robe. Međutim, i ta kontrola je poprilično fleksibilna, jer meksičke vlasti dozvoljavaju posetu svojim pograničnim gradovima sa SAD, kao što su Tijuana, Mexicali, Ciudad Huarez itd, bez viza.

(1. decembar 2009.) Milan: Pre 2 dana mi je izdata besplatna viza za Meksiko na 6 meseci (sa više ulazaka), tako da ne znam koliko je tačna informacija o vizi na 10 godina. U trenutku kad mi je izdata viza, u pasošu sam imao važeću američku vizu na 3 godine, važeću brazilsku na 3 meseca i iskorišćenu japansku vizu. Sem toga imam doživotni boravak u Italiji. Jedno je sigurno, besplatna je.

 (10. septembar 2010.) Maja: Važno je napomenuti da se podaci iz tačke 3. Potvrdu banke o posedovanju računa... odnose na dinarski račun na koji vam leže plata, honorari ili šta već. Buduci da dinarski račun ne posedujem ja sam ponela izvode iz banaka u kojima imam deviznu štednju, ali službenica mi je uporno tražila dinarski. Htela je čak da me odbije zbog nepotpune dokumentacije, ali sam je molila da mi dozvoli da razgovaram sa konzulom i onda sam čoveku (koji je sjajan by the way) objasnila da sve honorare dobijem na ruke, kupujem devize i uplaćujem na devizne račune, tako da dinarski nemam.

Posle podužeg razgovora o poslovima kojima se sve bavim, NGO, lektura, privatni časovi i o mojim impresijama o Meksiku sa prethodna dva putovanja, umesto da budem odbijena, kao što je na početku bilo sasvim izgledno, dobila sam vizu na 10 godina :)

(12. novembar 2010.) tode: Svi koji imaju važeću američku  vizu, ne samo turističku već i c1d (što se odnosi na pomorce, članove posade aviona) mogu bez meksičke vize ući u Meksiko i ostati do 6 meseci. Lično sam bio, i nisam imao nikakvih problema, niti mi je trebala meksička viza.

(03. mart 2012.) Antonio: Meksičku vizu nisam dobio iz banalnih razloga. U prijavi sam napisao da imam 300$ platu, pošto ti traže izvod od plate. Onda gospodin konzul kaže da je to malo, ja mu kažem da izdajem i stan za turiste. Onda je tražio ugovor! Koji ugovor kad se stan izdaje na dan, dva, pet? Radim i kao turistički vodič sa odličnim primanjima, pokazao sam mu i stanje moje firme, imam mali online booking biznis sa apartmanima koji dobro funkcioniše. Pokazao sam mu i Visa gold karticu sa limitom od 2500 eura i jos dve Visa i master card kartice od druge banke i potvrde banaka i tekovno pozitivno stanje firme i štednu knjižicu sa 4 nule u eurima. I opet su me odbili zato što plata koja mi prolazi kroz sistem države mali. Imao sam rezervisanu avio kartu Skoplje-Viena-Cancun. Dosta nezahvalno od Meksika! Gospodin u konzulatu je bio ljubazan, ali ne znam šta da mislim kad sam prešao 650km iz Makedonije i imao više nego što treba. Samo želim da vas predupredim na njihov sistem viziranja, koji nije fer.