Dokumenta

1. Zahtev se predaje lično. Zahtev za izdavanja vize možete skinuti ovde embamex.sre.gob.mx/serbia/images/pdf/solicitud%20de%20visa.pdf
Zahtev skinite sa sajta ambasade pošto je ovo stariji formular.

2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu i sa službenim pečatom preduzeća u kojem je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog.

3. Original potvrde banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg racuna na koji se uplaćuje licni dohodak za period od poslednjih godinu dana, oba sa potpisom i pečatom banke.

4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu, ukoliko je poseduje.

5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju, ukoliko je poseduje.

6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa podacima i sa izdatim vizama. Ukoliko je pasoš nov, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama.

7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš.

8. Rezervaciju povratne avionske karte.

Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Učenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tačke 2 - 5).

Napomena: Viza za Meksiko nije potrebna ukoliko posedujete bilo kakvu važeću vizu SAD, UK, Kanade, Japana ili šengenskog prostora! Biće neophodno samo da se popuni Višenamenska Migratorna Forma (FMM), koja će biti uručena pre ulaska u avion za Meksiko, ili po dolasku u Meksiko.

Viza nije potrebna za turističku posjetu

Sta treba od dokumenata za turisticku vizu

-

Trošak

Turistička viza je besplatna

-

$36.00

-

Trajanje

Turistička viza se izdaje na period od 10 godina sa više ulazaka i izlazaka. Sa svakim ulaskom u Meksiko maksimalno trajanje turističkog boravka je 6 meseci.

(Oktobar 2019) Turistička viza se više ne izdaje na period od 10 godina sa više ulazaka i izlazaka već samo na 6 meseci takođe vise ulazaka i izlazaka. Svaki ulazak u Meksiko maksimalno može da traje koliko i sama viza 6 meseci.

-

-

-

Adresa

Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana.

Ljutice Bogdana 5, Beograd;

tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013;

sajt: https://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/

radno vreme: pon-pet 09h-17h

Mlinovi 81
Zagreb

Tel: +385 1 4674 338
Fax: +385 1 4636 285

Ljutice Bogdana 5
Beograd
Srbija

Tel: +381 11 367 41 70, +381 11 367 41 71, +381 11 367 50 12

embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 08:00 – 17:00

Ambasada Meksika

Adresa ambasade: Knez Mihailova 10
Beograd, Republika Srbija

Telefon: + 381 11 638 111.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Neophodno je pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije.

Nezaposleni ne mogu da dobiju vizu ukoliko nisu studenti - embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/nedoumice/9-konzularne-usluge/106-o-vizama

Na intervjuu se postavljaju pitanja o ekonomskoj solvenciji i svrsi putovanja. Nakon toga se uzimaju biometrijski podaci (slikanje i uzimanje elektronskih otisaka i otisaka u mastilu).

U slučaju dece, maloletnika ili osoba koje su pod pravnim
starateljstvom, po građanskom zakonu moraju da predaju zahtev za vizu potpisan od strane majke i oca, ili od strane onog lica koji je pravni staratelj ili tutor. Ukoliko predaju zahtev potpisan od strane jednog roditelja, moraju da predaju overeno ovlašćenje drugog roditelja kojim on odobrava traženje vize. Ukoliko se pojave sami ili u pratnji trećeg punoletnog lica, moraju da predaju odobrenje
overeno od strane notara ili od strane druge ovlašćene inistitucije u kojem se navodi da su roditelji ili staratelji saglasni. U slučaju maloletnih lica, potpis treba da bude od strane oba roditelja, ili pravnog staratelja.

Za državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Crne Gore troškovi vize iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERIČKIH DOLARA) i plaća se isključivo u američkim dolarima u ambasadi.

(2018) U Meksiko možete ući ako posedujete bilo koju kategoriju vize SAD. (Ja imam C1/D, tranzitnu vizu SAD.) Kada izlazite iz Meksika, treba da platite taksu, 533 MXN.

(Oktobar 2019) kada sam izlazio iz Meksika nije bilo potrebno platiti nikakvu taksu.

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Meksika u Beogradu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 2. 2020
Dokumenta: 1. Zahtev se predaje lično. Zahtev za izdavanja vize možete skinuti ovde http://embamex.sre.gob.mx/serbia/images/pdf/solicitud%20de%20visa.pdf Zahtev skinite sa sajta ambasade pošto je ovo stariji formular. 2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu i sa službenim pečatom preduzeća u kojem je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog. 3. Original potvrde banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg racuna na koji se uplaćuje licni dohodak za period od poslednjih godinu dana, oba sa potpisom i pečatom banke. 4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu, ukoliko je poseduje. 5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju, ukoliko je poseduje. 6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa podacima i sa izdatim vizama. Ukoliko je pasoš nov, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama. 7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš. 8. Rezervaciju povratne avionske karte. Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Učenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tačke 2 - 5). Napomena: Viza za Meksiko nije potrebna ukoliko posedujete bilo kakvu važeću vizu SAD! Biće neophodno samo da se popuni Višenamenska Migratorna Forma (FMM), koja će biti uručena pre ulaska u avion za Meksiko, ili po dolasku u Meksiko.
Datum unosa: 25. 10. 2019
Trajanje: Turistička viza se izdaje na period od 10 godina sa više ulazaka i izlazaka. Sa svakim ulaskom u Meksiko maksimalno trajanje turističkog boravka je 6 meseci. (Oktobar 2019) Turistička viza se više ne izdaje na period od 10 godina sa više ulazaka i izlazaka već samo na 6 meseci. Svaki ulazak u Meksiko maksimalno može da traje koliko i sama viza 6 meseci.
Datum unosa: 5. 10. 2018
Trajanje: Turistička viza se izdaje na period od 10 godina sa više ulazaka i izlazaka. Sa svakim ulaskom u Meksiko maksimalno trajanje turističkog boravka je 6 meseci.
Napomena: Neophodno je pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Nezaposleni ne mogu da dobiju vizu ukoliko nisu studenti - http://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/nedoumice/9-konzularne-usluge/106-o-vizama Na intervjuu se postavljaju pitanja o ekonomskoj solvenciji i svrsi putovanja. Nakon toga se uzimaju biometrijski podaci (slikanje i uzimanje elektronskih otisaka i otisaka u mastilu). U slučaju dece, maloletnika ili osoba koje su pod pravnim starateljstvom, po građanskom zakonu moraju da predaju zahtev za vizu potpisan od strane majke i oca, ili od strane onog lica koji je pravni staratelj ili tutor. Ukoliko predaju zahtev potpisan od strane jednog roditelja, moraju da predaju overeno ovlašćenje drugog roditelja kojim on odobrava traženje vize. Ukoliko se pojave sami ili u pratnji trećeg punoletnog lica, moraju da predaju odobrenje overeno od strane notara ili od strane druge ovlašćene inistitucije u kojem se navodi da su roditelji ili staratelji saglasni. U slučaju maloletnih lica, potpis treba da bude od strane oba roditelja, ili pravnog staratelja. Za državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Crne Gore troškovi vize iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERIČKIH DOLARA) i plaća se isključivo u američkim dolarima u ambasadi. (2018) U Meksiko možete ući ako posedujete bilo koju kategoriju vize SAD. (Ja imam C1/D, tranzitnu vizu SAD.) Kada izlazite iz Meksika, treba da platite taksu, 533 MXN.
Datum unosa: 19. 1. 2018
Napomena: Neophodno je pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Nezaposleni ne mogu da dobiju vizu ukoliko nisu studenti - http://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/nedoumice/9-konzularne-usluge/106-o-vizama Na intervjuu se postavljaju pitanja o ekonomskoj solvenciji i svrsi putovanja. Nakon toga se uzimaju biometrijski podaci (slikanje i uzimanje elektronskih otisaka i otisaka u mastilu). U slučaju dece, maloletnika ili osoba koje su pod pravnim starateljstvom, po građanskom zakonu moraju da predaju zahtev za vizu potpisan od strane majke i oca, ili od strane onog lica koji je pravni staratelj ili tutor. Ukoliko predaju zahtev potpisan od strane jednog roditelja, moraju da predaju overeno ovlašćenje drugog roditelja kojim on odobrava traženje vize. Ukoliko se pojave sami ili u pratnji trećeg punoletnog lica, moraju da predaju odobrenje overeno od strane notara ili od strane druge ovlašćene inistitucije u kojem se navodi da su roditelji ili staratelji saglasni. U slučaju maloletnih lica, potpis treba da bude od strane oba roditelja, ili pravnog staratelja. Za državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Crne Gore troškovi vize iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERIČKIH DOLARA) i plaća se isključivo u američkim dolarima u ambasadi.
Datum unosa: 28. 6. 2017
Dokumenta: 1. Zahtev se predaje lično. Zahtev za izdavanja vize možete skinuti ovde http://embamex.sre.gob.mx/serbia/images/pdf/solicitud%20de%20visa.pdf 2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu i sa službenim pečatom preduzeća u kojem je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog. 3. Original potvrde banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg racuna na koji se uplaćuje licni dohodak za period od poslednjih godinu dana, oba sa potpisom i pečatom banke. 4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu, ukoliko je poseduje. 5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju, ukoliko je poseduje. 6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa podacima i sa izdatim vizama. Ukoliko je pasoš nov, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama. 7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš. 8. Rezervaciju povratne avionske karte. Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Učenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tačke 2 - 5). Napomena: Viza za Meksiko nije potrebna ukoliko posedujete bilo kakvu važeću vizu SAD! Biće neophodno samo da se popuni Višenamenska Migratorna Forma (FMM), koja će biti uručena pre ulaska u avion za Meksiko, ili po dolasku u Meksiko.
Datum unosa: 16. 2. 2017
Adresa: Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana. Ljutice Bogdana 5, Beograd; tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013; sajt: https://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/ radno vreme: pon-pet 09h-13h
Datum unosa: 22. 8. 2014
Adresa: Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana. Ljutice Bogdana 5, Beograd; tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013; sajt: http://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/pocetna-stranica radno vreme: pon-pet 09h-13h
Datum unosa: 4. 7. 2014
Dokumenta: 1. Zahtev se predaje lično. Zahtev za izdavanja vize možete skinuti ovde 2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu i sa službenim pečatom preduzeća u kojem je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog. 3. Potvrdu banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i analitičku karticu sa promenama i stanjem računa za period od poslednjih godinu dana. 4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu, ukoliko je poseduje. 5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju, ukoliko je poseduje. 6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa podacima i sa izdatim vizama. 7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš. 8. Rezervaciju povratne avionske karte. Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Učenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tačke 2 - 5). Napomena: Viza za Meksiko nije potrebna ukoliko posedujete bilo kakvu Američku važeću vizu!
Trajanje: Turistička viza se izdaje na period od 10 godina
Adresa: Ambasada Meksika u Beogradu. Viza se izdaje istog dana. Ljutice Bogdana 5, Beograd; tel.: 011/3674-170, 3674-171; fax: 011/3675-013; sajt: www.mexican-embassy.org.rs radno vreme: pon-pet 09h-15h
Napomena: Pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Za državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Crne Gore troškovi vize iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERIČKIH DOLARA)

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 10. 2019
Dokumenta: -
Datum unosa: 3. 7. 2014
Trošak: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 4. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -