Juan Cole

Juan Cole

John Ricardo I. "Juan" Cole je američki akademik i komentator modernog Bliskog Istoka i Južne Azije. Predaje povijest na Sveučilištu u Michiganu. Od 2002. piše weblog Informed Comment.

Najnoviji članci