Nicolas Bouvier

Nicolas Bouvier

Nikola Buvije (1929–1998) bio je književnik, putnik, ikonopisac i fotograf.

Najnoviji članci

Muvlja diktatura

Dugo sam živeo ne znajući bogzna šta o muvi. Danas mrzim muve. Kad samo pomislim na njih, oči mi se napune suzama. Kao lepa sudbina izgleda mi život...

Putopis Esej