René Descartes

René Descartes

René Descartes (1596–1650) bio je francuski polimat.

Najnoviji članci