Slaven Kranjc

Slaven Kranjc

Slaven Kranjc (1962-2009) bio je novinar i autor brojnih dokumentarnih filmova.

Najnoviji članci

U Mašhadu, na istoku

Na severu Irana, za razliku od uglavnom pustinjskog juga, za nekoliko sati prolazi se kroz potpuno različite svetove. Posle mučeničkog probijanja iz...

Iran

Na izvoru večne seobe naroda

Iran sigurno nije blagosloven najlepšim glavnim gradom na svetu. Oni koji tvrde da ga treba zaobići jer je prevelik, bučan, haotičan, da je u njemu...

Iran Teheran