S obzirom da je čovek nesavršeno biće, može mu se dogoditi da ruka kojom drži fotografiju ne uspe da ostvari savršeno poravnanje sa linijom horizonta. Drugim rečima, dobijemo fotografiju koja stoji ukrivo. To se može manifestovati tako što su zgrade ili ljudi čudno nagnuti, kao da će se svaki čas srušiti, ili što horizont stoji ukoso, itd.

Ovo vam možda nije posebno bitno, ali ipak nema razloga da vam fotografija stoji ukrivo. Taj problem program Fotošop rešava u nekoliko veoma jednostavnih koraka.

1) Otvorite problematičnu fotografiju

2) Iz gornjeg horizontalnog menija odaberete Image -> Image Rotation -> Arbitrary

3) U polje "Angle" upišete ugao, za koliko stepeni želite da rotirate fotografiju

4) Naznačite da li želite u smeru kazaljke na satu (CW, ClockWise) ili u suprotnom smeru (CCW, CounterClockWise)

5) Kliknete OK.

kako rotirati fotografiju

Ponekad je teško iz prve pogoditi koji vam je ugao potreban da fotografija više ne bi stajala ukrivo. Zato možete čitav proces ponoviti više puta. Rotirate fotku za tri stepena, vidite da je i dalje kriva, pa je rotirate za još dva. Ako shvatite da je otišla previše, rotirate je za jedan stepen u suprotnom smeru.

k nesavršeno biće, može mu se dogoditi da ruka kojom drži fotografiju ne uspe da ostvari savršeno poravnanje sa linijom horizonta. Drugim rečima, dobijemo fotografiju koja stoji ukrivo. To se može manifestovati tako što su zgrade ili ljudi čudno nagnuti, kao da će se svaki čas srušiti, ili što horizont stoji ukoso, itd.  Ovo vam možda nije posebno bitno, ali ipak nema razloga da vam fotografija stoji ukrivo. Taj problem program Fotošop rešava u nekoliko veoma jednostavnih koraka.  1) Otvorite problematičnu fotografiju 2) Iz gornjeg horizontalnog menija odaberete Image -> Image Rotation -> Arbitrary 3) U polje "Angle" upišete ugao, za koliko stepeni želite da rotirate fotografiju 4) Naznačite da li želite u smeru kazaljke na satu (CW, ClockWise) ili u suprotnom smeru (CCW, CounterClockWise) 5) Kliknete OK.     Ponekad je teško iz prve pogoditi koji vam je ugao potreban da fotografija više ne bi stajala ukrivo. Zato možete čitav proces ponoviti više puta. Rotirate fotku za tri stepena, vidite da je i dalje kriva, pa je rotirate za još dva. Ako shvatite da je otišla previše, rotirate je za jedan stepen u suprotnom smeru.      Naravno, ovaj alat možete da koristite i da rotirate fotku koja je horizontalna a trebalo bi da je vertikalna, ili obrnuto. Međutim, većina standardnih programa za pregledanje slika već ima ugrađenu tu funkcionalnost, tako da je mala šansa da ćete samo zbog toga pokretati Fotošop.

Naravno, ovaj alat možete da koristite i da rotirate fotku koja je horizontalna a trebalo bi da je vertikalna, ili obrnuto. Međutim, većina standardnih programa za pregledanje slika već ima ugrađenu tu funkcionalnost, tako da je mala šansa da ćete samo zbog toga pokretati Fotošop.