Dokumenta

Pasoš koji važi bar još šest meseci, dve fotografije

-

-

-

Trošak

35$

Nije potrebna viza ako se stize na Beirut aerodrom. (Dec. 2017) Viza se dobija na aerodromu.

-

-

-

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Mesto vađenja vize: ambasada, ili granica -(OBAVEZNO pogledati napomenu).

Aerodrom- ukoliko ulaze u Liban preko aerodroma u Bejrutu, srpski državljani dobijaju vizu na mesec dana i ne plaćaju je.

Diplomatska kolonija 5, Beograd; Tel. 3675 153, 3675 154; Fax: 3675 156, 3675 157; E-mail: ambaleb@sbb.rs; radno vreme 09.00-15.00h

Oppolzergasse 6/3
1010 Beč
AUSTRIJA

Tel: 00 43 1 533 88 21 /22
Fax: 00 43 1 533 49 84

Diplomatska kolonija 5
Beograd
Srbija

Tel: +381 11 3675 153, +381 11 3675 154

ambaleb@sbb.rs

Radno vreme 9h-15h

Ambasada Libana
Adresa: Diplomatska kolonija br. 5, Beograd
Tel: + 381 11 3675 153

Produženje

-

-

-

-

Napomena

U formularu koji popunjavate u ambasadi morate navesti makar ime hotela u koji idete (rezervacija nije neophodna, a ime možete i da izmislite).

Devojke iz Srbije ne mogu nikako da uđu u Liban (u ambasadi o tome ne znaju ništa, i kažu da i devojke mogu normalno da dobiju vizu u ambasadi). U svakom slučaju, čuli smo za više slučajeva da su devojke vraćene sa granice. Možda je ipak moguće da uđu u zemlju ako izvade vizu u ambasadi - ne znamo.

VAZNO:
Ukoliko u pasošu imate izraelski pečat, ne možete da uđete u Liban!

Hrvatska je uvrštena u skupinu zemalja čijim se državljanima za ulazak u Libanon vize izdaju u zrakoplovnoj ili pomorskoj luci besplatno po prispjeću i to na rok od 30 dana s mogućim produženjem na rok do 90 dana

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: DA
Službena putna isprava: DA
Viza za turističko putovanje može se dobiti na Međunarodnom aerodromu u Bejrutu i na graničnim prelazima Libana
(besplatno pri čemu treba da pokažu dokaz o turističkom boravku) ili u Ambasadi Libana u Beogradu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 8. 12. 2017
Trošak: 35$ Nije potrebna viza ako se stize na Beirut aerodrom. (Dec. 2017)
Datum unosa: 21. 8. 2014
Trošak: 35$
Napomena: U formularu koji popunjavate u ambasadi morate navesti makar ime hotela u koji idete (rezervacija nije neophodna, a ime možete i da izmislite). Ukoliko u pasošu imate izraelski pečat, ne možete da uđete u Liban. Devojke iz Srbije ne mogu nikako da uđu u Liban (u ambasadi o tome ne znaju ništa, i kažu da i devojke mogu normalno da dobiju vizu u ambasadi). U svakom slučaju, čuli smo za više slučajeva da su devojke vraćene sa granice. Možda je ipak moguće da uđu u zemlju ako izvade vizu u ambasadi - ne znamo. Na granici se viza može izvaditi isto kao u ambasadi, samo što nisu potrebne fotografije. Viza za 48h se na granici može dobiti besplatno.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 8. 2014
Adresa: -
Datum unosa: 21. 5. 2014
Napomena: -