Pećina Kađenica

Pećina Kađenica je zbeg-crkva na desnoj obali Zapadne Morave, nedaleko od brane za hidroelektranu u Ovčar Banji. Usečeno u oštru stenu, svega tridesetak metara od vode, na svetilište ukazuje veliki krst ispred pećine, koja se prostire na 50 kvadratnih metara, sa ''džepovima'' i u kamenu probijenim velikim ''prozorom'', tako da je prilično osvetljena.

crkva kađenica

crkva - pećina Kađenica


Istorija pećine Kađenica

U vreme Hadži-Prodanove bune, ovaj zbeg u pećini bio je utočište za oko stotinu ljudi iz okolnih sela, mahom žena i dece, koji su se tu sakrili u strahu od zuluma. Turci su zbeg otkrili, na ulaz nagomilali granje i slamu, i zapalili. Sav narod se ugušio dimom. Umesto tamjanom, ti ljudi su okađeni i umoreni dimom tj. kadom. Sećajući se njihovog stradanja, narod je ovu pećinu prozvao Kađenica.

Više od 120 godina kosti su ležale u pećini prekrivene prahom i pepelom. Sve do 1936. godine, kada su sakupljene i sahranjene u istoj pećini, u dva kamena sarkofaga u oltarskoj apsidi, u kojoj je izrađeno Hristovo raspeće. Pred sam rat 1940. godine prosečena je i staza koja vodi do strmog ulaza u pećinu. Ispred nje je postavljen veliki krst koji se vidi izdaleka, a iznad otvora se i danas može videti ogaravljena stena, koja slikovito govori o zločinu koji se ne zaboravlja. Ponovno uređivanje pećine i pristupa do nje izvršeno je 1991. godine.

kadjenica

objekat u blizini pećine Kadjenica


Kako stići do pećine Kađenica?

Kađenica se nalazi nedaleko od magistralnog puta Čačak – Užice. Idući iz pravca Beograda, odnosno iz Čačka ka Užicu, posle prolaska pored Ovčar banje, svega 500 metara od izlaska iz tunela (pored tunela je i brana hidro elektrane) nalazi se stari železnićki most, koji više nije u upotrebi. Most je zarđao i truo ali može poslužiti da se peške pređe preko reke (Zapadne Morave). Kada pređete most, skrećete desno i nastavljate put stazom koja vodi uzvodno pored reke. Posle svega desetak minuta hoda, sa leve strane ćete primetiti mali putokaz i strme stepenice koje vode uz stenu do Kađenice.

kadjenica kađenica

pećina Kadjenica - stari železnički most, i krst ispred ulaza