lazarev kanjon

Kanjon Lazareve reke, poznatiji kao Lazarev kanjon, nalazi se na nekih desetak kilometara od Bora. To je najdublji i najduži kanjon istočne Srbije. Zbog strmosti svojih stenovitih litica, ni dan danas nije u potpunosti ispitan. Kanjon je poznat po mnogobrojnim pećinama i jamama. Najpoznatije su Lazareva pećina (poznata i kao Zlotska) i Vernikica, i Dubašnička jama (ove pećine obrađene su kao posebna destinacija, pod imenom "Zlotske pećine"). 

Ceo Lazarev kanjon nalazi se pod zaštitom države, a zbog svoje jedinstvene lepote, kao i bogate flore i faune, predstavlja izazov svim ljubiteljima divljine i netaknute prirode. Međutim, treba imati u vidu da je sam kanjon prilično nepristupačan, i prolazak kroz njega predstavlja pravu avanturu, na mahove prilično izazovnu i napornu. Na više mesta potrebno je pentrati se preko stena.

U kanjon nikako ne kretati bez planinarskih cipela i celodnevnih zaliha vode.

Istorija Lazarevog kanjona

Lazarev kanjon, kroz koji protiče istoimena reka, bio je, za vreme Turaka, jedno od najznačajnijih skloništa homoljskih hajduka. Ulazak u ovaj kanjon za hajduke je značio spas, jer se Turci nikada nisu usuđivali da ih slede.

Legenda kaže da su, posle bitke na Marici 1371. godine, konjanici kneza Lazara došli u ovaj kraj, zadržavši se tu određeno vreme, odakle potiče i ime reke i kanjona.

Kako stići do Lazarevog kanjona?

Do Bora se može stići autobusomiz Beograda. Iz Beograda za Bor dnevno ide bar 5 autobusa. Vožnja autobusom od Beograda do Bora traje između 4,5 i 5 časova.

Selo Zlot nalazi se na 18 kilometara od Bora. Do njega se može stići automobilom preko Brestovačke banje, ili jednim od više autobusa koji dnevno saobraćaju između Zlota i Bora.

Takođe postoji i redovna autobuska linija između Bora i Borskog jezera.

Od sela Zlot može se do svih zanimljivih lokaliteta lako stići peške. Ulaz u kanjon udaljen je oko pet kilometara od sela Zlot.

Ulazak u Lazarev kanjon je niža od dve stazice koje kreću od Lazareve pećine.

Viša, betonirana, vodi do pećine Vernjikica i kolskog puta koji ide paralelno sa kanjonom, a niža, nebetonirana, vodi pravo u kanjon.

Šta videti u Lazarevom kanjonu?

Lazarev kanjon, dužine do 9 kilometara i visine između 300 i 500 metara, najduži je kanjon u istočnoj Srbiji. Usečen je u krečnjački masiv planine Južni Kučaj, i kroz njega protiče istoimena reka. Sa svih strana je zaklonjen stenovitim grebenima: sa juga i jugoistoka uzdiže se Malinik (1.087 m), sa severa Strnjak (720 m) i Kornjet (696 m), a sa zapada Pogara (883 m) i Mikulja (1.022 m). Litice kanjona su vertikalne i ravne, a na najužem delu širina kanjona iznosi manje od 7 metara.

Ulaz u Lazarev kanjon nalazi se ispred Lazareve pećine, gde je zgodno mesto za podizanje kampa, s obzirom na to da ima izvor sa vodom za piće koje nema nigde duž kanjona. Do izvora se stiže kada pređete viseći most, a zatim skrenete levo i prođete pored napuštenog motela.

Kanjon je prilično nepristupačan, u njemu ne postoje pešačke staze i teren je izuzetno težak zbog velikog broja krupnog stenja i oborenih stabala. Iz tog razloga neophodna je planinarska obuća, ali i ostala planinarska oprema. Kanjon između ostalog obiluje zmijama otrovnicama (najčešči je poskok) pa je neophodan oprez, a nije na odmet imati i serum sa sobom, pošto je vreme potrebno da se dođe do pomoći sigurno nekoliko sati.

Posle 5-7 sati hoda, Lazarev kanjon se račva. Na tom mestu postoji putokaz na levo ka Maliniku, a desno se ide ka ponoru reke Demižlok, koji se obilazi stazicom sa leve strane. Voda iz reke Demižlok dobra je za piće, barem sudeći po našem iskustvu.

Oko 1h hoda posle ponora, nakon što se pređe na desnu stranu reke, uzbrdo se izbija iz kanjona. Preko livada stiže se do kolskog puta koji na desno vodi ka Zlotu.

Nakon 1h hoda u pravcu Zlota, sa desne strane puta nalazi se izvor sa pijaćom vodom, koji nije označen nikakvim putokazom. Izvor se nalazi na širokoj livadi, nizbrdo od glavnog puta, u malom udubljenju. Na livadi se pored izvora nalazi i nekoliko kućica u kojima seljaci preko leta drže stoku.

Duž puta postoji nekoliko fantastičnih vidikovaca sa pogledom na kanjon.

Vreme potrebno da se pređe kanjon je 8-9h.

Gde spavati u Lazarevom kanjonu?

Livade na koje se stiže po prelasku reke Demižlok i izlasku iz kanjona, a pre izbijanja na glavni put, idealne su za kampovanje. Teren je relativno ravan što omogućava postavljanje šatora, a reka obezbeđuje pijaću vodu. Pošto na prolazak kroz Lazarev kanjon odlazi najveći deo dana, preporučuje se kampovanje odmah po izlasku iz njega, i zatim, narednog dana, povratak kolskim putem za Zlot.

Osim toga, kao što je već navedeno, kampovati se može i na samom ulasku u kanjon, na livadici ispred Lazareve pećine, ili sa druge strane visećeg mosta.

Dodatne informacije

Putopis sa fotografijama iz naše ekspedicije u Lazarev kanjon možete pročitati ovde:
https://www.klubputnika.org/Putopisi/3501-lazarev-kanjon

Tekst sadrži detaljan opis prolaska kroz Lazarev kanjon.