Petrova crkva u Novom Pazaru

Petrova crkva

Na jednom brežuljku, na izlazu iz Novog Pazara, nalazi se Petrova crkva, podignuta u VII veku na mestu starog ilirskog hrama. Ovo je najstarija crkva u Srbiji.

Crkva je više puta oštećivana i obnavljana, tako da se iz najstarijeg perioda očuvao samo jedan deo, ranohrišćanski baptiserijum tj. bazenčić za krštavanje, koji se i danas može videti. Veruje se da je u ovoj crkvi kršten Sveti Sava.

U crkvi se takođe mogu videti freske iz X, XII i XIII veka. Crkva je zaključana, a ključ se nalazi kod starice koja živi u kući neposredno pored groblja koje okružuje crkvu.

Crkvu okružuje groblje sa veoma interesantnim, starim nadgrobnim spomenicima.

Ključ od crkve nalazi se kod ljudi koji žive u maloj kućici pored groblja. Slobodno pokucajte na vrata i zamolite ih da vam pokažu crkvu.

Do crkve se lako stiže peške iz Novog Pazara. Detalje o samom Novom Pazaru možete pogledati u sekciji "Novi Pazar".

Petrova crkva