Manastir Rača

Manastir Rača, lociran na obali istoimene reke, udaljen je od Bajine Bašte 6 kilometara, što se lako može preći peške za nešto više od sat vremena. Podigao ga je srpski kralj Dragutin, 1276. godine.

Manastir je opusteo tokom Velike seobe Srba pod Arsenijem III Čarnojevicem, 1690. godine, kada su ga Turci spalili. Godine 1794. jeromonah Melentije Stefanović dobio je od turskih vlasti odobrenje za obnovu manastira. Osamnaest godina kasnije Turci ponovo spaljuju manastir, zbog Melentijevog učešća u Prvom srpskom ustanku. Hadži Melentije sahranjen je u manastiru, a iznad njegovog groba uklesani su stihovi: "Dok zapalim Raču ukraj Drine i pogubim Adži Melentija".

manastir Rača

Na južnom zidu manastira podignut je bareljef Hadži Melentiju Stefanoviću od belog mermera sa ugraviranom figurom, rad Mihaila Milovanovica iz 1924. godine. Unutrašnjost manastira ukrašena je ikonama i freskama, a manastirski ikonostas sa dve ikone Isusa i Bogorodice smatra se jednim od najlepših u Srbiji.

Na spoljašnjem zidu podignuta je spomen-ploča ratnicima izginulim u ratovima 1912 - 1918. Kula zvonara sa tri zvona, visine 12 m, dominira okolinom.