Manastir Đurđevi Stupovi

Manastir Đurđevi Stupovi, posvećen Sv. Đorđu, nalazi se na vrhu jednog brda, iznad Novog Pazara.

Podigao ga je Stefan Nemanja 1171. godine, o čemu svedoči ktitorski natpis na zapadnom portalu hrama.

Ime potiče od staroslovenske reči "stlp" koja znači stub, verovatno zbog dve kule koje su nekada krasile glavnu crkvu.

Crkva je oslikana 1175. godine. Kasnije je kralj Dragutin dogradio crkvu i oslikao pripratu, a ulaznu kulu manastirskog kompleksa pretvorio je u kapelu.

Manastir je opusteo za vreme turske vladavine, 1689. godine, a teško je stradao tokom Drugog svetskog rata. Tek u poslednjoj deceniji 20. veka manastir se obnavlja - zidaju se konaci i uspostavlja se monaško bratstvo koje boravi u ovom manastiru.

Do manastira se lako stiže peške iz Novog Pazara. Detalje o samom Novom Pazaru (dolazak, smeštaj, itd) možete pogledati u sekciji "Novi Pazar".