vrdnicka kula

Vrdnička kula predstavlja ruiniranu kulu nedaleko od mesta Vrdnik, na Fruškoj Gori.

Kula se sastoji od jednog visokog objekta zidanog od crvenkastog kamena, i nekoliko sporednih, u manjoj ili većoj meri ruiniranih građevina u okolnoj šumi.

Vrdnička kula nalazi se na samom vrhu jednog brda i vidi se iz daljine. Duboko u šumi, okruženo visokim drvećem, ovo mesto ima neobičnu, tajanstvenu atmosferu i idealno je za jednodnevni izlet iz Novog Sada.

Istorija Vrdničke kule

Veruje se da je Vrdnička kula sagrađena u doba Rimljana, kao jedno od utvrđenja koja su služila za zaštitu Srema i grada Sirmiuma. Cilj ove odbrambene linije bio je da zaštiti teritoriju Rimskog carstva od plemena koja su dolazila sa severa, preko Dunava.

Pretpostavlja se da je Vrdnička kula delo rimskog imperatora po imenu Probus (ili Prob), koji je vladao od 274. do 282. godine n. e. Za vreme ovog cara prokopani su brojni irigacioni kanali na teritoriji srema, a smatra se da je on 280. godine iz italije doneo vinovu lozu, koja je otada počela da se gaji na Fruškoj Gori.

Vrdnička kula razorena je od strane Huna, 441. godine. Kasnije je obnovljena, da bi je potom razorili Avari, a poslednji put je srušena dolaskom Turaka u Srem, početkom 16. veka, posle čega je napuštena.

Kako stići do Vrdničke kule?

Nedaleko do Vrdničke kule nalazi se fruškogorsko selo Vrdnik, koje ima oko 3.500 stanovnika. Do kule možete stići iz sela, što je komplikovaniji način jer zahteva poznavanje staza koje vode kroz njive i vikend naselja (polazna tačka puta za Vrdničku kulu jeste fudbalski teren u Vrdniku, a dalje vas put vodi naviše, skreće između kućica, prolazi kroz kukuruze i preko livada i, na kraju, kroz šumu).

Lakši način da dođete do Vrdničke kule jeste šumskom stazom koja se odvaja od puta Zmajevac - Vrdnik.

Ako idete putem Zmajevac - Vrdnik, oko 500 m pre nego što put napravi veliku okuku potrebno je skrenuti putem koji se odvaja levo, u šumu. Oko 100 metara kasnije odvaja se uska šumska staza u desno, koja vodi uzbrdo, do same kule.

Do Vrdnika postoji direktan autobus iz Novog Sada, ali on saobraća samo tokom školske godine. Inače se od Novog Sada do Vrdnika može stići autobusom sa presedanjem u mestu Irig.

Vrdnička kula - šta videti?

Najbolje očuvan deo Vrdničke kule jeste glavna, donžon-kula, čija visina iznosi 18.5 metara. Ulaz u kulu je zatrpan, ali se u nju može ući kroz otvor koji se nalazi nekoliko metara iznad tla, i do kog je moguće popeti se bez većih teškoća. Kada se nađete u glavnom otvoru, nalevo vode oštećene stepenice naviše, kroz šupalj zid kule, kojima stižete do sledećeg prozora. Dalje od toga zid je srušen i penjanje je veoma rizično zbog velike visine.

Sa glavnog otvora možete se spustiti i u samu unutrašnjost kule, u kojoj raste nisko žbunje.

Od sporednih objekata očuvan je deo bedema, deo ulazne kapije sa istočne strane, i delimično zatrpan ulaz u podzemlje, koje nije ispitano. Lokalno stanovništvo veruje da ispod kule postoje podzemni hodnici, ali do sada nije bilo pokušaja da se ulaz u podzemlje ponovo otvori.

Posle obilaska Vrdničke kule možete se spustiti do sela i obići manastir Vrdnik, koji se nalazi nekoliko kilometara od kule.