Možda najvažniji deo uspešnog autostopa jeste upravo lov na famozno Idealno Mesto. Da biste Idealnom Mestu stavili soli na rep, morate prvo umeti da ga prepoznate, da proniknete kroz brojne šarade i maskarade kojima ono pribegava kako bi se što bolje sakrilo od neuvežbanog oka. Kako ga prepoznati?

Idealno Mesto je, pre svega, mesto na kome vozilo može da se zaustavi. U idealnom slučaju, to je malo proširenje puta koje služi za zaustavljanje. U obzir dolazi i zaustavna traka, benzinska pumpa, naplatna rampa... Ukoliko na vidiku nema Idealnog Mesta, preostaje vam da potražite manje popularno

Optimalno Mesto, ili da se bacite na (ponekad višekilometarsko) pešačenje, često sa rancem na leđima i uz prijatnu tutnjavu kamiona koji proleću tik pored vas.

Idealno Mesto mora biti tako locirano da vozači mogu da vas vide sa pristojne udaljenosti - dajte im dovoljno vremena da vas ugledaju, razmisle da li hoće da stanu, zgaze kočnicu, uspore i zaustave se.

Ako su vam na raspolaganju dva puta, često nije toliko bitno da izaberete kraći, koliko da izaberete prometniji. Što je više vozila, kaže statistika, više je i vozila sa dobrodušnim vozačima.

Idealno Mesto obično se ne nalazi u centru naseljenog mesta. Potrebno je da se prvo nekako odvučete do izlaza iz grada. To možete uraditi peške, ili koristeći gradski prevoz.

Obično je bolje stopirati posle raskrsnice, jer ona zgodno filtrira saobraćaj. Tu se uključuju nova kola koja idu u vašem pravcu, a ona koja ne idu odlaze svojim putem.

Kada ste pronašli idealno mesto - mesto na kome vozila (uključujući i kamione) mogu da se zaustave, na kome vas vozači dobro vide, koje se nalazi izvan grada, na prometnom putu - spremni ste da podignete palac i oslonite se na svoju srećnu zvezdu.

Ukoliko posle sat, sat i po stopiranja na relativno prometnom putu baš niko ne stane, počnite da uzimate u obzir i mogućnost da mesto koje ste odabrali nije idealno, i spremite se da malo propešačite. Drugim rečima, ako vam dugo niko ne stane, promenite mesto.