Dokumenta

Viza za Komorska ostrva za građane Srbije dobija se na ulasku u zemlju. Viza je besplatna i traje 24h, a potom ju je potrebno produžiti.

Morate posedovati povratnu avionsku kartu.

Hrvatski državljani mogu dobiti vizu za Komore po dolasku, na granici.
Hrvatski državljani mogu se za detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Unije Komora u Parizu.

Državljani Bosne i Hercegovine moraju imati vizu za posjetu Komorima. Većina zemalja vizu dobija na aerodromu, ali za svaki slučaj trebalo bi kontaktirati ambasadu u Parizu i potvrditi.

Spisak kontakt-adresa osoblja ambasade:
http://88.175.144.136/KM/listemail.htm

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu za posjetu Komorima. Za većinu zemalja viza za Komore dobija se na granici, međutim to bi ipak trebalo proveriti sa ambasadom Komora u Parizu.

Kontakti osoblja ambasade:
http://88.175.144.136/KM/listemail.htm

Trošak

Na granici se primaju EURI.

24h viza - besplatno

Turistička viza do 45 dana koja se može obnoviti (po istoj ceni):
KMF 15,000 EUR 30,00

Viza za duži ostanak:
KMF 125,000 255.00 EUR

Viza sa više ulazaka:
+ 4,500 KMF / 9 EUR za svaki ulazak
KMF 125,000 255.00 EUR

Boravnišna karta za 10 godina:
KMF 135,000 EUR 274.40

Na granici se primaju EURI.

24h viza - besplatno

Turistička viza do 45 dana koja se može obnoviti (po istoj ceni):
KMF 15,000 EUR 30,00

Viza za duži ostanak:
KMF 125,000 255.00 EUR

Viza sa više ulazaka:
+ 4,500 KMF / 9 EUR za svaki ulazak
KMF 125,000 255.00 EUR

Boravnišna karta za 10 godina:
KMF 135,000 EUR 274.40

Na granici se primaju EURI.

24h viza - besplatno

Turistička viza do 45 dana koja se može obnoviti (po istoj ceni):
KMF 15,000 EUR 30,00

Viza za duži ostanak:
KMF 125,000 255.00 EUR

Viza sa više ulazaka:
+ 4,500 KMF / 9 EUR za svaki ulazak
KMF 125,000 255.00 EUR

Boravnišna karta za 10 godina:
KMF 135,000 EUR 274.40

24h viza - besplatno

Turistička viza do 45 dana koja se može obnoviti (po istoj ceni):
KMF 15,000 EUR 30,00

Viza za duži ostanak:
KMF 125,000 255.00 EUR

Viza sa više ulazaka:
+ 4,500 KMF / 9 EUR za svaki ulazak
KMF 125,000 255.00 EUR

Boravnišna dozvola za 10 godina:
KMF 135,000 EUR 274.40

Trajanje

45 dana

45 dana

45 dana

45 dana

Adresa

Embassy of the Union of Comoros 20,
Rue Marbeau, 75116 Paris, France;
Tel.: + 331/ 4067 9054

www.ambassade-comores.com/

Mejl adrese osoblja ambasade:
http://88.175.144.136/KM/listemail.htm

Veleposlanstvo Unije Komora u Parizu
20, rue Marbeau, 75116 Paris
Tel/fax: + 33 9 546 70 119

Ambasada Unije Komora u Parizu
Tel: 0033 1 40679054
Fax: 0033 1 40677287
www.ambassade-comores.com/

Ambasada Komorskih ostrva u Parizu, Francuska.

Adresa: 20, rue Marbeau 75116 , Pariz, Francuska

Tel: + 331 4067 9054

www.ambassade-comores.com/

Produženje

Moguće.

Moguće.

Moguće.

Moguće.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Adresa: Embassy of the Union of Comoros 20, rue.Marbeau, 75116 Paris, France; tel.: + 331/ 4067 9054
Produženje: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Trošak: 30 evra
Datum unosa: 31. 7. 2015
Dokumenta: -povratna karta -na ulazu se dobija besplatna viza na 24h koju je potom potrebno produžiti
Datum unosa: 8. 2. 2015
Dokumenta: -povratna karta -na ulazu se dobija besplatna viza na 24h koju je potom potrebno produziti
Datum unosa: 18. 7. 2014
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Napomena: http://www.comores-online.com/mwezinet/pratique/arrivee.htm

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Trošak: 30$
Trajanje: Besplatna viza koja se dobija na granici traje 24h. Potom ju je potrebno produžiti.
Produženje: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Veleposlanstvo Unije Komora u Parizu Tel: 0033 1 40679054 Fax: 0033 1 40677287

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Bosne i Hercegovine mogu dobiti vizu za Komore na granici, po dolasku u zemlju.
Napomena: Proveriti za svaki slučaj u ambasadi Unije Komora u Parizu. http://www.ambassade-comores.com/
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Unije Komora u Parizu Tel: 0033 1 40679054 Fax: 0033 1 40677287
Produženje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu za posetu Komorima. Za većinu zemalja viza za Komore dobija se na granici, međutim to bi trebalo proveriti sa ambasadom Komora u Parizu.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Komorskih ostrva u Parizu, Francuska. Adresa: 20, rue Marbeau 75116 , Pariz, Francuska Tel: + 331 4067 9054
Produženje: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Komorskih ostrva u Parizu, Francuska.
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Komorskih ostrva u Parizu, Francuska. Adresa: 20, rue Marbeau 75116 , Pariz, Francuska Tel: + 331 4067 9054
Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -