Dokumenta

Za vize i informacije obratiti se Ambasadi Francuske u Beogradu. Za ulazak u zemlju potrebna je viza i posedovanje zdravstvenog (žutog) kartona o vakcinacijama. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Državljanima Hrvatske potrebna je viza za putovanje u Srednjoafričku Republiku.

Obratiti se veleposlanstvu Republike Francuske u Zagrebu.

Viza se izdaje u Ambasadi Republike Francuske u Sarajevu.

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Viza se može zatražiti u Ambasadi Francuske u Beogradu.

Trošak

35 evra

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd;

Zakazivanje sastanka za vizu se vrši na broj 0800 123 124, svakim radnim danom od 7 do 14 časova sa fiksne mreže isključivo iz Srbije.

Central African Embassy
30, rue des Perchamps
75116 Paris
France
Tel.: (+33) 1 45 25 39 74, (+33) 1 55 74 73 10
www.amb-rcaparis.org

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 18
Sarajevo

Tel: + (387 33) 282 050
www.ambafrance-ba.org

Ambasada Francuske u Beogradu
Pariska 11
Telefon: + 381 11 302 350.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

BEZBEDNOST

Zemlja se nalazi u ratu. Ne preporučuje se putovanje u ovu državu. Vlada bezakonje i anarhija. Veliko broj izbeglica je zbog ratne situacije napustio zemlju.


ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Centralnoafrička Republika predstavlja zdravstveno visokorizičnu oblast. Zbog niskog životnog standarda, loše i nedovoljno organizovane zdravstvene zaštite i prevencije, zdravstvena situacija u državi i opasnost od zaraza veća je nego u DR Kongu. Prisutna je kolera, dečije boginje, dečija paraliza, amebe, a sporadično i žuta groznica i ebola. Postoji rizik od dobijanja malarične groznice.

Za ulazak u zemlju potrebna je viza i posedovanje zdravstvenog (žutog) kartona o vakcinacijama.

Za ulazak u zemlju potrebna je viza i posedovanje zdravstvenog (žutog) kartona o vakcinacijama.

Za ulazak u zemlju potrebna je viza i posedovanje zdravstvenog (žutog) kartona o vakcinacijama.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 18. 7. 2014
Dokumenta: Pogledati uslove za francusku vizu.
Napomena: -
Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: -
Trošak: -
Adresa: Ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd; tel.: 011/636-200, 011/636-311, 011/635-715, 011/302-3500; fax: 011/636-274, 011/302-3510; konzularno odeljenje: tel.: 011/639-959, 011/302-3591; fax: 011/636-799, 011/302-3560

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Hrvatske potrebna je viza za putovanje u Srednjoafričku Republiku. Obzirom na to da je zemlja u ratu, putovanje se ne preporuča. Najbliže veleposlanstvo Srednjoafričke Republike je u Parizu, ali zvanični sajt trenutno nije u funkciji: www.amb-rcaparis.org
Napomena: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Napomena: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Napomena: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Viza se može zatražiti u Ambasadi Francuske u Beogradu
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Viza se može zatražiti u Ambasadi Francuske u Beogradu Pariska 11 Telefon: + 381 11 302 350.
Datum unosa: 30. 6. 2014
Adresa: -
Napomena: -